Відмітка про одержання
Додаток 1
(штамп ДПІ, дата, вхідний N
2
)
до податкової декларації з податку
на додану вартість (скороченої)
01
Розрахунок коригування сум ПДВ
до податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої)
0131
Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського господарства
0132
Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері лісового господарства
0133
Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері рибальства
пв*
Питома вага вартості сільськогосподарських товарів (послуг), поставлених протягом дванадцяти послідовних звітних періодів
сукупно (%)
пвн-
Питома вага вартості сільськогосподарських товарів (послуг), поставлених новоствореним сільськогосподарським
підприємством (%)
* —
питома вага, визначена для поточного періоду
Подається платником при заповненні рядків 8 та 16 податкової декларації з податку на додану вартість.
02
Звітний (податковий) період
(рік)
(квартал)
(місяць)
| 03 | Платник
031
— юридична особа
04
Індивідуальний
податковий номер
платника ПДВ
Ідентифікаційний код
платника згідно з ЄДРПОУ
(номер свідоцтва про реєстрацію платника
ПДВ - суб'єкта спеціального режиму
оподаткування)
Розділ І. Коригування податкових зобов’язань
грн.
з/п
Отримувач (покупець)
Податкова
накладна, за якою
проводиться
коригування
Розрахунок коригування
кількісних і вартісних
показників до податкової
накладної
Підстава для
коригування
податкових
зобов'язань з
податку на
додану вартість
рядок 8
Обсяг
по-
ставки
(без
ПДВ)
(+ чи -)
Сума
ПДВ
(+ чи -)
назва
індивідуальний
податковий
номер
дата
номер
номер
дата отримання
отримувачем
(покупцем) розрахунку
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
Усього: рядок 8 (+ чи -)
Розділ II. Коригування податкового кредиту
з/п
Постачальник
(продавець)
Податкова
накладна, за якою
проводиться
коригування
Розрахунок коригування
кількісних і вартісних
показників до податкової
накладної
Підстава для
коригування
податкового
кредиту 3
податку на
додану вартість
рядок 16
Обсяг
по-
ставки
(без
ПДВ)
(+ чи -)
Сума
ПДВ
(+ чи -)
назва
індивідуальний
податковий
номер
дата
номер
номер
дата отримання
отримувачем
(покупцем) розрахунку
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
Усього: сума значень рядків (16.1 + 16.2 + 16.3 + 16.4) (+ чи -)
Дата подання
розрахунку
Керівник
(підпис)
Головний бухгалтер
Наведена інформація є достовірною,
(ініціали та прізвище)
М.П.
(підпис)
(ініціали та прізвище)
предыдущая страница 27 Бухгалтерия 2009 06 читать онлайн следующая страница 29 Бухгалтерия 2009 06 читать онлайн Домой Выключить/включить текст