Письмо ГН А У .
.................................................................
73
о т09.02.2009 г. № 2423/7/15-0517
/н алогооблож ение кур со вы х разн и ц у
ст раховщ иков/
Письмо М ФУ .
.......
.7 4
от 15.01.2008
г. №
31 -26030-13-10/71
1/в о з -
м ещ ение суточных р а схо д о в при ком анди-
р о вке за границу: в ож идании и зм ен ен и й /
Письмо Н Б У .
......................................................................
75
от 09.02.2009
г. №
13-215/780-1913
/покупка иностранной валюты д л я
возврата иностранных инвест иций/
Письмо Н Б У .
......................................................................
75
от 27.01.2009 г. № 25-312/206-1
\1 1 /о б сл у -
ж ивание держат елей платежных карт очек/
Письмо Н Б У .
......................................................................
77
о т28.01.2009 г. № 25-112/218-1
2?>Ъ/обеспе-
чение своеврем енн ого вы полнения расчет-
ных документ ов/
^
ОРДЕР Ж АННЕ
_____________________________________________________________________________________ _
А Н А Д М Т И К А
Кратко о нуж ном .
.......................................................
78
Б Ш Ц -С П Р А В О Ч Н И К
х\! •,/
Налоговый календарь на март.
.................................
81 /
Классификатор иностранных валют.
................
<С82 \
Официальные курсы иностранных валют,
установленные НБУ в феврале 2009 года.
.......
82
Внимание!
Информация для подписчиков
Сборника бланков отчетности!
С этим номером выходит Сборник бланков
отчетности за февраль 2009 года
1
Реклама
БУХГАЛТЕРІЯ представляє
Збірник систематизованого законодавства
Митний
кодекс
України
(із серії «К одекси У країни»)
Дата виходу —
травень 2009 року
Укладач —
Ігор СУХОМЛИН,
р едакт ор га зет и
«Бухгалтерія»
Будь-який кодекс —
це зведення правил, знати які (певною мірою) необхідно кожному підприємцю,
юристу, бухгалтеру. А ще — добре мати кодекси «під рукою», адже користуватися ними доводиться
практично щодня. Саме тому редакція газети «Бухгалтерія» випускає серію збірників систематизованого
законодавства під загальною назвою «Кодекси України». У квітні 2008 року вийшов друком збірник
«Цивільний та Господарський кодекси: точки перетину». У 2009 році настав час перевидати Митний
кодекс України, адже з моменту виходу однойменного збірника (лютий 2004 року) минуло більше п’яти
років. І не лише тому, що за цей час до кодексу неодноразово вносилися зміни, а ще й тому, що деякі
його норми мають пряме або опосередковане відношення до оподаткування.
Проте, аби знати усі митні нюанси, одного лише кодексу замало. Необхідно вивчити й проаналізувати
цілу низку нормативних актів, прийнятих на виконання його вимог Кабінетом Міністрів України та
Державною митною службою. Найбільш важливі з них також увійдуть до збірника. Коментарі фахівців
та аналітичні матеріали допоможуть читачам розібратися у проблемних питаннях, а алфавітно-предметний
покажчик — швидко знайти необхідний розділ кодексу.
З питань придбання звертатися за телефоном гарячої лінії: 8 8 0 0 501 73 90
(з 9.00 до 18.00, дзвінки по Україні безкоштовні)
6
БУХГАЛТЕРИЯ № 8(839) ■ 23 ФЕВРАЛЯ 2009 ГОДА
предыдущая страница 4 Бухгалтерия 2009 08 читать онлайн следующая страница 6 Бухгалтерия 2009 08 читать онлайн Домой Выключить/включить текст