УЗГОДЖЕНО
Рішенням Комітету Верховної Ради України
з питань податкової та митної політики
від 28.04.2009 р. № 45
Голова Комітету С.А.Терьохін
01
ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ 3 ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
(переробного підприємства)
011
Звітна
012
Звітна нова
014
Спеціальний режим оподаткування переробного підприємства
02
Звітний (податковий) період
І
І
І
І
І
І
~ |
Ш
(Р*)
(квартал)
(місяць)
03*
Звітний (податковий) період,
за який виправляються помилки
І
І
І
І
І
(рік)
І
________
І
(квартал)
(місяць)
Відмітка про одержання
(штамп ДПІ, дата, вхідний №)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДПА України
28.04.2009
р. № 221
Якщ о помилки нього податкового періоду вже виправлялися раніше, про не повідомляється у довідці ло ц ісї декларації.
04
Платник
найменування
041
— юридична особа
Ідентифікаційний код
платника згідно з ЄЦРПОУ
05
Індивідуальний податковий
номер платника ПДВ
(номер свідоцтва про реєстрацію
платника ПДВ - суб'єкта спеціального
режиму оподаткування)
06
Місцезнаходження платника податку
Поштовий індекс
Телефон
Факс
E-mail
Декларація подається до державної податкової інспекції (адміністрації) в
(район, місю)
грн.
Код
рядка
1.
ПОДАТКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Обсяги
поставки
(без ПДВ)
Сума ПДВ
Колонка А
Колонка Б
1
Операції на митній території України, що оподатковуються за ставкою 20 відсотків, крім
імпорту товарів
2
Операції, що оподатковуються за нульовою ставкою:
X
X
2.1
експортні операції
0
2.2
інші операції, що оподатковуються за нульовою ставкою
0
3
Операції, що не є об'єктом оподаткування (п. 3.2 ст. 3 Закону)
X
4
Операції, які звільнені від оподаткування (статті 5, 11 Закону, інші нормативно-правові акти)
X
5
Загальний обсяг поставки (сума значень з 1-го до 4-го рядка колонки А)
X
5.1
з рядка 5 — загальний обсяг оподатковуваних операцій звітного періоду
(р.1 + р.2.1 + р.2.2 + р.4) колонки А
6
Імпорт товарів протягом звітного періоду, сплату ПДВ за які було відстрочено шляхом
оформлення податкового векселя (п.11.5 ст.11 Закону)
X
X
Термін погашення податкового векселя (указати дату, додати перелік)
X
7
Послуги, отримані від нерезидента на митній території України
X
X
8
Коригування податкових зобов'язань (+ чи -) (у разі заповнення цього рядка
обов’язковим є подання додатка 1 до декларації):
(+ чи -)
8.1
самостійне виправлення помилки, що міститься в раніше поданій податковій декларації
8.2
нецільове використання товарів, ввезених у пільговому режимі
X
X
8.3
згідно з п.4.5 ст.4 Закону
8.4
інші випадки
9
Усього податкових зобов’язань (сума значень рядків (1 + 8 (+ чи -)) колонки Б)
X
9'
Крім того, поставка послуг за межами митної території України або послуг, місце поставки
яких визначено відповідно до п.6.5 ст.6 Закону за межами митної території України
X
предыдущая страница 37 Бухгалтерия 2009 20 читать онлайн следующая страница 39 Бухгалтерия 2009 20 читать онлайн Домой Выключить/включить текст