Код
рядка
II. ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ
Обсяги
придбання
(без ПДВ)
Дозволений
податковий
кредит
Колонка А
Колонка Б
10
Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження) з податком на додану вартість
на митній території України товарів (послуг) та основних фондів з метою їх використання
у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які:
10.1
підлягають оподаткуванню за ставкою 20 відсотків та нульовою ставкою
10.2
не підлягають оподаткуванню (п.3.2 ст.З Закону) або/та звільнені від оподаткування
(статті 5, 11 Закону, інші нормативно-правові акти)
X
10’
у тому числі з р.Ю: які частково використовуються в операціях з поставки молока та
молочної продукції, м’яса та м'ясопродуктів переробними підприємствами
11
Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження) без податку на додану вартість
на митній території України товарів (послуг) та основних фондів з метою їх використання
у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які:
X
11.1
підлягають оподаткуванню за ставкою 20 відсотків та нульовою ставкою
X
11.2
не підлягають оподаткуванню (п.3.2 ст.З Закону) або/та звільнені від оподаткування
(статті 5, 11 Закону, інші нормативно-правові акти)
X
12
Імпортовані товари та отримані від нерезидента на митній території України послуги з
метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для
здійснення операцій, які оподатковуються за ставкою 20 відсотків та нульовою ставкою:
12.1
ПДВ, сплачений митним органам
12.2
погашені податкові векселі, що дають право на збільшення податкового кредиту в
поточному звітному періоді
12.3
звільнені від ПДВ (статті 5. 11 Закону, інші нормативно-правові акти)
X
12.4
послуги, отримані від нерезидента
12.5
товари, імпортовані в пільговому режимі та використані не за цільовим призначенням
12'
у тому числі з р.12: які частково використовуються в операціях з поставки молока та
молочної продукції, м’яса та м'ясопродуктів переробними підприємствами
13
Імпортовані товари та отримані від нерезидента на митній території України послуги з
метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для
здійснення операцій, які не підлягають оподаткуванню (п.3.2 ст.З Закону) або/та
звільнені від оподаткування (статті 5, 11 Закону, інші нормативно-правові акти):
X
13.1
ПДВ, сплачений митним органам
X
13.2
звільнені від ПДВ (статті 5, 11 Закону, інші нормативно-правові акти)
X
13.3
послуги, отримані від нерезидента
X
13’
у тому числі з р.13: які частково використовуються в операціях з поставки молока та
молочної продукції, м'яса та м'ясопродуктів переробними підприємствами
X
14
Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження) з податком на додану вартість
вітчизняних товарів (послуг) та основних фондів, імпорт товарів та отримання від
нерезидента на митній території України послуг, які не призначаються для їх використання у
господарській діяльності, або з метою їх використання для поставки послуг за межами
митної території України, місце поставки яких визначається відповідно до п.6.5 ст.6 Закону
X
15
Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження) без податку на додану вартість
вітчизняних товарів (послуг) та основних фондів, імпорт товарів та отримання від
нерезидента на митній території України послуг, які не призначаються для їх використання
у господарській діяльності, або з метою їх використання для поставки послуг за межами
митної території України, місце поставки яких визначається відповідно до п.6.5 ст.6 Закону
X
16
Коригування податкового кредиту (сума значень рядків (16.1 (+ чи -) + 16.2 (+ чи -) +
16.3 + 16.4 (+ чи -)) колонки Б) (у разі заповнення цього рядка є обов’язковим подання
додатка 1 до декларації):
(+ чи -)
16.1
самостійне виправлення платником помилки, що міститься в раніше поданій податковій
декларації
16.2
згідно з п.4.5 ст.4 Закону
16.3
часткове використання в операціях з поставки молока та молочної продукції, м’яса та
м’ясопродуктів переробними підприємствами (+)
16.4
інші випадки
17
Усього податкового кредиту
(сума значень рядків (10.1 + 12.1 + 12.2 + 12.4 + 12.5 + 16 (+ чи -)) колонки Б)
X
предыдущая страница 38 Бухгалтерия 2009 20 читать онлайн следующая страница 40 Бухгалтерия 2009 20 читать онлайн Домой Выключить/включить текст