8.2
нецільове використання товарів, ввезених у пільговому режимі
8.3
згідно з п.4.5 ст.4 Закону
8.4
інші випадки
9
Усього податкових зобов’язань
(сума значень рядків (1 + 6 + 7 + 8 (- чи +)) колонки Б)
X
9‘
Крім того, поставка послуг за межами митної території України або послуг, місце
поставки яких визначено відповідно до п.6.5 ст.6 Закону за межами митної
території України
X
Код
рядка
II. ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ
Обсяги
придбання
(без ПДВ)
Дозволений
годатковий
кредит
Колонка А
Колонка Б
10
Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження) з податком на додану
вартість на митній території України товарів (послуг) та основних фондів з метою
їх використання у межах господарської діяльності платника податку для
здійснення операцій, які:
X
X
10.1
підлягають оподаткуванню за ставкою 20 відсотків та нульовою ставкою
10.2
не підлягають оподаткуванню (п.3.2 ст.З Закону) або/та звільнені від
оподаткування (статті 5, 11 Закону, інші нормативно-правові акти)
X
11
Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження) без податку на додану
вартість на митній території України товарів (послуг) та основних фондів з метою
їх використання у межах господарської діяльності платника податку для
здійснення операцій, які:
X
11.1
підлягають оподаткуванню за ставкою 20 відсотків та нульовою ставкою
X
11.2
не підлягають оподаткуванню (п.3.2 ст.З Закону) або/та звільнені від
оподаткування (статті 5, 11 Закону, інші нормативно-правові акти)
X
12
Імпортовані товари та отримані від нерезидента на митній території України
послуги з метою їх використання у межах господарської діяльності платника
податку для здійснення операцій, які оподатковуються за ставкою 20 відсотків та
нульовою ставкою:
X
X
12.1
ПДВ, сплачений митним органам
12.2
погашені податкові векселі, що дають право на збільшення податкового кредиту
в поточному звітному періоді
12.3
звільнені від ПДВ (статті 5, 11 Закону, інші нормативно-правові акти)
X
12.4
послуги, отримані від нерезидента
12.5
товари, імпортовані в пільговому режимі та використані не за цільовим
призначенням
13
Імпортовані товари та отримані від нерезидента на митній території України
послуги з метою їх використання у межах господарської діяльності платника
податку для здійснення операцій, які не підлягають оподаткуванню
(п.3.2 ст.З Закону) або/та звільнені від оподаткування
(статті 5, 11 Закону, інші нормативно-правові акти):
X
X
13.1
ПДВ, сплачений митним органам
X
13.2
звільнені від ПДВ (статті 5, 11 Закону, інші нормативно-правові акти)
X
13.3
послуги, отримані від нерезидента
X
14
Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження) з податком на додану
вартість вітчизняних товарів (послуг) та основних фондів, імпорт товарів та
отримання від нерезидента на митній території України послуг, які не
призначаються для їх використання у господарській діяльності, або з метою їх
використання для поставки послуг за межами митної території України, місце
поставки яких визначається відповідно до п.6.5 ст.6 Закону
X
15
Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження) без податку на додану
вартість вітчизняних товарів (послуг) та основних фондів, імпорт товарів та
отримання від нерезидента на митній території України послуг, які не
призначаються для їх використання у господарській діяльності, або з метою їх
використання для поставки послуг за межами митної території України, місце
поставки яких визначається відповідно до п.6.5 ст.6 Закону
X
16
Коригування податкового кредиту
(сума значень рядків (16.1 (+ чи -) + 16.2 (+ чи -) + 16.3 + 16.4 (+ чи -) + 16.5) колонки Б)
(у разі заповнення цього рядка (крім рядка 16.5) є обов’язковим подання додатка 1
до декларації):
(+
чи
-)
16.1
самостійне виправлення платником помилки, що міститься в раніше поданій
податковій декларації
16.2
згідно з п.4.5 ст.4 Закону
16.3
часткове використання в операціях сільськогосподарського або переробного
виробництва (-)
16.4
інші випадки
16.5
для здійснення експортних операцій (переноситься з р.16.5 скороченої
декларації)
X
17
Усього податкового кредиту
їсума значень рядків (10 1 +12.1 + 12.2 + 12.4 + 12.5 Н 16 (- чи +)) колонки Б)
X
предыдущая страница 40 Бухгалтерия 2009 20 читать онлайн следующая страница 42 Бухгалтерия 2009 20 читать онлайн Домой Выключить/включить текст