III. РОЗРАХУНКИ 3 БЮДЖЕТОМ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД
Сума ПДВ
18
Різниця між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту з ПДВ поточного
звітного (податкового) періоду (рядок 9 - рядок 17):
X
18.1
позитивне значення (+)
18.2
від’ємне значення (-)
19
Коригування платежів з урахуванням положень про вексельну форму відстрочення сплати податку
на додану вартість при імпорті товарів (п.11.5 ст.11 Закону):
X
19.1
до_зменшешіяЛД:
суми податку на додану вартість, які не підлягають включенню до складу податкових зобов'язань у
поточному звітному (податковому) періоді (податкові векселі, видані в поточному звітному
(податковому) періоді) (рядок 6 податкової декларації)
-
19.2
до збільшення (4):
суми податку на додану вартість, які підлягають включенню до складу податкових зобов’язань у
поточному звітному (податковому) періоді (податкові векселі, термін погашення яких припадає на
поточний звітний (податковий) період) (додати перелік)
+
20
Позитивне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту
поточного звітного (податкового) періоду
(позитивне значення суми рядків 18 і 19)
21
Від'ємне значення різниці між сумою податкового зобов’язання та сумою податкового кредиту
поточного звітного (податкового) періоду
(від’ємне значення суми рядків 18 і 19)
22
Зарахування від’ємного значення різниці поточного звітного (податкового) періоду:
X
22.1
у зменшення суми податкового боргу з ПДВ
22.2
до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 21 - рядок 22.1)
(значення цього рядка переноситься до рядка 23.1 податкової декларації
наступного звітного періоду")
23
Залишок від'ємного значення попереднього звітного (податкового) періоду,
що включається до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду
(рядок 23.1 + рядок 23.2 + рядок 23.3 + рядок 23.4):
23.1
значення рядка 22.2 податкової декларації попереднього звітного періоду*
23.2
значення рядка 26 податкової декларації попереднього звітного періоду
23.3
значення рядків 8.5 та 8.6 додатка 5 (до Порядку заповнення та подання декларації) попереднього
звітного (податкового) періоду*
(4 ЧИ
-)
23.4
зменшено/збільшено залишок від’ємного значення за результатами перевірки податкового органу
(4 ЧИ
-)
24
Залишок від'ємного значення попереднього податкового періоду за вирахуванням
суми податку, яка підлягає сплаті до бюджету за підсумками поточного звітного періоду
(рядок 23 - рядок 20, позитивне значення)
25
Сума, що підлягає бюджетному відшкодуванню (рядок 3 розрахунку суми бюджетного
відшкодування) (рядок 25.1 або рядок 25.2):
25.1
на рахунок платника у банку
25.2
у зменшення податкових зобов'язань з ПДВ наступних податкових періодів
26
Залишок від'ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу
податкового кредиту наступного податкового періоду (рядок 24 - рядок 25)
(значення цього рядка переноситься до рядка 23.2 податкової декларації наступного звітного періоду)
27
Сума ПДВ, яка підлягає нарахуванню до сплати в бюджет за підсумками поточного звітного періоду,
з урахуванням залишку від'ємного значення попереднього звітного періоду
(рядок 20 - рядок 23. позитивне значення)
28
Сума штрафу, нарахована платником самостійно у зв'язку з виправленням помилки
28.1
загальна сума помилки (рядок 8.1 - рядок 16.1):
X
28.2
позитивне значення (+)
28.3
від'ємне значення (-)
•Для підприємств сулнобулування і літакобудування — податкової декларації (уточнюючого розрахунку) поточного звітного періоду.
Відмітка про застосування касового методу податкового обліку:
дата початку застосування касового методу
з моменту реєстрації платником ПДВ
і
і
і
і
і
і
______
і
ь ід
(рік)
(квартал)
(місяць)
| після реєстрації платником ПДВ
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
1
(рік)
(квартал)
(місяць)
дата закінчення застосування касового методу
І
І
І
І
І
І"
~
І
Щ
(рік)
(квартал)
(місяць)
Відмітка про перехід на місячний податковий період з поточного звітного податкового періоду
предыдущая страница 41 Бухгалтерия 2009 20 читать онлайн следующая страница 43 Бухгалтерия 2009 20 читать онлайн Домой Выключить/включить текст