Відмітка про одержання
(штамп ДПІ, дата, вхідний №)
Додаток 1
до податкової декларації з податку на додану
вартість (переробного підприємства)
01
Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість
(переробного підприємства)
014
Спеціальний режим оподаткування переробного підприємства
Подається платником при заповненні рядків 8 та 16 податкової декларації з податку на додану вартість.
02
Звітний (податковий) період
___ і_________ _____________________________________________________________________(рік)_________ (квартал)_____ (місяць)
03 | Платник
|
найменування
031
— юридична особа
04
Індивідуальний
податковий номер
платника ПДВ
Розділ І. Коригування податкових зобов’язань
Ідентифікаційний код
платника згідно з ЄДРПОУ
(номер свідоцтва про
реєстрацію платника ПДВ -
суб'єкта спеціального
режиму оподаткування)
грн.
з/п
Отримувач (покупець)
Податкова
накладна, за якою
проводиться
коригування
Розрахунок коригування
кількісних і вартісних
показників до податкової
накладної
Підстава для
коригування
податкових
зобов’язань з
податку на
додану вартість
рядок 8
Обсяг
поста-
вки
(без
ПДЗ)
(+ чи -)
Сума
ПДВ
(+ чи -)
найменування
індивідуальний
податковий
номер
дата
номер
номер
дата отримання
отримувачем
(покупцем) розрахунку
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
Усього: рядок 8 (+ чи -)
Розділ II. Коригування податкового кредиту
грн.
з/п
Постачальник
(продавець)
Податкова
накладна, за якою
проводиться
коригування
Розрахунок коригування
кількісних і вартісних
показників до податкової
накладної
Підстава для
коригування
податкового
кредиту 3
податку на
додану вартість
рядок 16
Обсяг
по-
ставки
(без
ПДВ)
(+ЧИ-)
Сума
пдв
(+ чи -)
найменуван-
ня
індивідуальний
податковий
номер
дата
номер
номер
дата отримання
отримувачем
(покупцем) розрахунку
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
Усього: сума значень рядків (16.1 + 16.2 + 16.3 + 16.4) (+ чи -)
Дата подання
розрахунку
Керівник
__________________
(підпис)
Головний бухгалтер
__________________
Наведена інформація є достовірною.
(ініціали та прізвище)
М.П.
(підпис)
(ініціали та прізвище)
предыдущая страница 44 Бухгалтерия 2009 20 читать онлайн следующая страница 46 Бухгалтерия 2009 20 читать онлайн Домой Выключить/включить текст