дн/алттик/і
Блиц-обзор
СОДЕРЖАНИЕ
Внеш неэконом ическая деятельность
«Экспортная» в а л ю та :.
.......................
проблемы определения балансовой
стоимости
/Е.Сам арченко/
Кратко о нуж ном .
......................................................
56
Наличное обращ ение
ч
«Наличная» м о за и к а .
............................................
. 59
Многогранный учет
Списание т а р ы .
...........................................................
77
в учете предприятия
/А.Золотухин/
(репортаж о семинаре газеты «Бухгалтерия»)
/Г.
Сушальская/
Налоговые премудрости
П ерспективное законодательство
Л ицензиро вание:.
.....................................................
79
I •, /
антикоррупционные меры
/О.Корниюк/
Несколько эп и зо д о в.
............
из «налоговой» жизни банка
/А. Клунько/
' '
I
\
Практика предпринимательства
^
I <
/
'- Е Д И Н - С П Р А В О Ч Н И К
Индексация доходов граждан
за май 2009 года.
..........................
Украина и ВТО : год спустя
(косвенные налоги)
/Ю .И ванов/
/81
ч
^
что писала «Бухгалтерия» о вступлении
у л
.‘.6 9 )
Украины в ВТО.
............................................................
82
/ ' » С
Официальные курсы иностранных валют,
у {
^
установленные НБУ в мае 2009 года.
................
8 2
Реклама
БУХГАЛТЕРІЯ
запрошує на СЕМІНАР
Відрядження:
нове, важливе, актуальне
21 травня 2009 року, м.Київ
I. Законодавче визначення, строки відрядження (Україна і закордон).
^
2. Особи, яких можуть направляти у службові відрядження (відрядження працівників, сумісників, засновників,
осіб, що не перебувають у трудових відносинах з підприємством).
1
3. Відрядження та роз’їзний характер роботи: відмінності, переваги.
5
4. Документальне оформлення відряджень:
2
5. Забезпечення працівника авансом на відрядження:
6. Відшкодування витрат: правила формування валових витрат і ПДФО:
7. Валютні особливості закордонних відряджень: курс для відшкодування витрат працівнику та курс для
9"
валових витрат, чи завжди є курсові різниці в закордонних відрядженнях.
0^
8. Придбання ТМЦ за кордоном і «госппотреби* у закордонних відрядженнях: можливості та обмеження.
Е
9. Несвоєчасно повернуті аванси за закордонними відрядженнями: проблема розрахунку «валютних* штрафів.
^
10. Деякі особливості використання платіжних карток у відрядженні (корпоративні та зарплатні).
II. Автовідрядження по Україні та за кордон (розрахунок добових, списання ПММ та інші витрати).
Лектор:
• Ірина ГУБІНА,
редактор газети
БУХГАЛТЕРІЯ
Заявки на участь у семінарі приймаються
за тел./ф аксом (044) 205-51-09 та тел. (044) 205-51-08
Семінар відбудеться у приміщенні ЗАТ «Холдингова компанія «Бліц-Інформ* за адресою: м.Київ. вул.Сергіенка, 18
(їхати від станції метро «Чернігівська* трамваями № 22. 23. 33 або від станції метро «Лісова* трамваями А? 8, 29. 32
до зупинки «Карельський провулок»).
Початок семінару - о 10.00, реєстрація - з 9.30. Повна вортість семінару - 600 гри. (з ПДВ)
Для передплатників - знижки. До вартості семінару входять лекція, обід у день занять.
Видаються оригінали бухгалтерських документів.
6
БУХГАЛТЕРИЯ № 20 (851) ■ 13 МАЯ 2009 ГОДА
предыдущая страница 4 Бухгалтерия 2009 20 читать онлайн следующая страница 6 Бухгалтерия 2009 20 читать онлайн Домой Выключить/включить текст