Р Е К Л А М А
ВІД МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ
ДО ВЕЛИКИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА КОМПАНІЙ
1С:Бухгалтерія (усі версії)
1 С:Підприємство 8
Управління виробничим підприємством
Кращі галузеві рішення: к
®
Щ
1С:ФРАНЧАИЗІ
Будівництво
Виробництво
Сільське господарство
Авто (сервіс, салон, АТТ1)
Торгівля та послуги
Супермаркет
Рекламна агенція
Туристична агенція
Готельне господарство
Ресторан - Бар - Каф е
Для менеджера
Управління продажем (CRM )
Планування та бюджетування
Фінансовий
та маркетинговий аналіз
Бюджеті установи
Комунальне господарство
Навчальні та медичні заклади
Органи місцевого
самоврядування
І І
(044) 531-12-02
Компанія ЕККАУНТ
(044) 531-12-03
www.account.kiev.ua
office © accw ntldeviia
БЕЗКОШТОВНО
II
• Демонстрація
• Встановлення
• Курси навчання
• Відеокурс на СО
• Лінія консультацій
• Підключення кліснт-банку
• Поновлення під законодавство
• Електронні звіти до податкової
• Ліга-Закон, Д-К щомісяця на СР
У Х Г А Л Т Е Р І Я
В
Л І Т Н Я А К Ц І Я ! К у п у й те п р о г р а м и 1 С з 2 5 т р а в н я
п о З О ч е р в н я т а о т р и м у й т е 2 0 % З Н И Ж К И ! ! !
Я 1C: БУХГАЛТЕРІЯ 8. Б а зо в а
6 4 8 8 р Н .
а 1С:БУХГАЛТЕРІЯ 8. П роф
1 9 2 0 8 р Н .
ІІ 1 (^ПІДПРИЄМ СТВО 8
д л я п р и в а т н и х п ід п р и є м ц ів
6 4 8 г р н .
L
l.l-HJAUA
'JJIJ.
f in * J ГіИ
z
Програма для автоматизації процесів
Програма обліку та управління для ПІДПРИЄМСТВ
ВЗАЄМОВІДНОСИН З КЛІЄНТАМИ:
ТОРГІВЛІ ТА ПОСЛУГ: 1С:УПРАВЛІННЯ ТОРГОВИМ
1СЮЯМ ПРОФ - 1620 грн.
ПІДПРИЄМСТВОМ - 5400 грн.
ІІ
БИ ЗН Е С
1 С:Ф РАН ЧАЙ ЗІ
j—m
АРХИТЕКТОР
вольше
bpeuc.hu для
идей
Наші координати:
м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 4в,
оф. 132 (м. Лівобережна),
тел. (044) 292-26-62 (багатоканальний)
предыдущая страница 1 Бухгалтерия 2009 21 читать онлайн следующая страница 3 Бухгалтерия 2009 21 читать онлайн Домой Выключить/включить текст