-
Р Є К Л А І и Я Г
З А К О Н д л я
В С І Х !
12-а всеукраїнська АКЦІЯ
з 1 8 . 0 5 п о 2 1 . 0 6 . 2 0 0 9
'
іібДЗСГЗ^'
Ш ш Ш
п р а ц ю
й
З
н
и
ж
к
а
1
0
0
%
!
і У
/
Т е л .: (0 4 4 ) 5 3 8 - 0 1 - 0 1 (02), w w w .lig a z a k o n .u a
ЗАКО Н
Ре
г
іон
ал
ьн
і па
рт
не
ри
: h
ttp
://
ww
w
.li
ga
za
ko
n
.ua
/de
a
le
rs
/
підключення до систем ЛІГАїЗАКОН — 1.2 грн.
. за умови оплати абонентського обслуг овування за 3 місяці
7
предыдущая страница 5 Бухгалтерия 2009 21 читать онлайн следующая страница 7 Бухгалтерия 2009 21 читать онлайн Домой Выключить/включить текст