Минприроды* Приказ
ф о р м а 1-ВТ
Додаток 2
до Інструкції щодо заповнення типової форми первинної облікової
документації № 1 -ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари»
ПЕРЕЛІК ВИРОБНИЧИХ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ, ТЕХНОЛОГІЧНОГО УСТАТКУВАННЯ (УСТАНОВОК)
Код
Найменування виробничих та технологічних
процесів, технологічного
устаткування (установок)
ЕНЕРГЕТИКА (ПРОЦЕСИ СПАЛЮВАННЯ В ЕНЕРГЕТИЦІ ТА
ПЕРЕРОБНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ)
СТАЦІОНАРНІ ДЖЕРЕЛА
Електростанції загального використання
110101
експлуатація установок для спалювання > 300 МВт
(котлоагрегати)
110102
експлуатація установок для спалювання
2
50
та < 300 МВт (котлоагрегати)
110103
експлуатація установок для
спалювання < 50 МВт (котлоагрегати)
110104
експлуатація газових турбін
110105
експлуатація стаціонарних двигунів
Системи централізованого теплозабезпечення
110201
експлуатація установок для спалювання 2 300 МВт
(котлоагрегати)
110202
експлуатація установок для спалювання > 50
та < 300 МВт (котлоагрегати)
110203
експлуатація установок для
спалювання < 50 МВт (котлоагрегати)
110204
експлуатація газових турбін
110205
експлуатація стаціонарних двигунів
Нафтопереробні підприємства
110301
експлуатація установок для спалювання £ 300 МВт
(котлоагрегати)
110302
експлуатація установок для спалювання
2
: 50
та < 300 МВт (котлоагрегати)
110303
експлуатація установок для спалювання
< 50 МВт (котлоагрегати)
110304
експлуатація газових турбін
110305
експлуатація стаціонарних двигунів
110306
експлуатація процесових печей без контакту
Установки д ля перетворення твердого палива
110401
експлуатація установок для спалювання > 300 МВт
(котлоагрегати)
110402
експлуатація установок для спалювання > 50
та < 300 МВт (котлоагрегати)
110403
експлуатація установок
для спалювання < 50 МВт (котлоагрегати)
110404
експлуатація газових турбін
110405
експлуатація стаціонарних двигунів
110406
експлуатація коксових печей
110407
інше (газифікація вугілля, зріджування)
Видобуток вугілля, нафти/газу,
компресори трубопроводів
110501
експлуатація установок для спалювання > 300 МВт
(котлоагрегати)
110502
експлуатація установок для спалювання > 50
та < 300 МВт (котлоагрегати)
110503
експлуатація установок
для спалювання < 50 МВт (котлоагрегати)
110504
експлуатація газових турбін
110505
експлуатація стаціонарних двигунів
110506
експлуатація компресорів трубопроводів
НЕПРОМИСЛОВІ УСТАНОВКИ ДЛЯ СПАЛЮВАННЯ
Установки д ля спалювання
на комерційних підприємствах
та в установах
120202
експлуатація установок для спалювання > 50
та < 300 МВт (котлоагрегати)
120203
експлуатація установок
для спалювання < 50 МВт (котлоагрегати)
120204
експлуатація стаціонарних газових турбін
120205
експлуатація стаціонарних двигунів
120206
експлуатація іншого стаціонарного обладнання
Установки д ля спалювання
в житлово-комунальному секторі
120201
експлуатація установок для спалювання £ 50
та < 300 МВт (котлоагрегати)
120202
експлуатація установок
для спалювання < 50 МВт (котлоагрегати)
120203
експлуатація стаціонарних газових турбін
120204
експлуатація стаціонарних двигунів
120205
експлуатація іншого стаціонарного
обладнання (печі, каміни, обладнання
для приготування їжі)
Установки д л я спалювання
в сільському та лісовом у господарствах
і в секторі культивування водяних організмів
120301
експлуатація установок для спалювання £ 50
(котлоагрегати)
120302
експлуатація установок
для спалювання < 50 МВт (котлоагрегати)
120303
експлуатація стаціонарних газових турбін
120304
експлуатація стаціонарних двигунів
120305
експлуатація іншого стаціонарного обладнання
СПАЛЮВАННЯ В ПРОМИСЛОВОСТІ
Процеси спалювання в котлоагрегатах,
газових турбінах і стаціонарних двигунах
130101
експлуатація установок для спалювання > 300 МВт
(котлоагрегати)
130102
експлуатація установок для спалювання £ 50
та < 300 МВт (котлоагрегати)
130103
експлуатація установок
для спалювання < 50 МВт (котлоагрегати)
130104
експлуатація стаціонарних газових турбін
130105
експлуатація стаціонарних двигунів
130106
експлуатація іншого стаціонарного обладнання
Безконтактні технологічні печі
130203
експлуатація кауперів доменних печей
130204
експлуатація печей для одержання
гіпсової штукатурки, гіпсу
130205
експлуатація інших печей
Контактні технологічні процеси
130301
функціонування агломераційних заводів
130302
експлуатація печей вторинного нагрівання
для виробництва чавуну та сталі
130303
функціонування ливарних цехів
для виробництва сірого чавуну
130304
первинне виробництво свинцю
130305
первинне виробництво цинку
130306
первинне виробництво міді
130307
вторинне виробництво свинцю
130308
вторинне виробництво цинку
130309
вторинне виробництво міді
130310
вторинне виробництво алюмінію
130311
виробництво цементу
130312
виробництво вапна
130313
виробництво асфальтобетону
130314
виробництво листового скла
130315
виробництво контейнерного скла
130316
виробництво скляної вати
|>
36
БУХГАЛТЕРИЯ № 22 (853) ■ 1 ИЮНЯ 2009 ГОДА
предыдущая страница 34 Бухгалтерия 2009 22 читать онлайн следующая страница 36 Бухгалтерия 2009 22 читать онлайн Домой Выключить/включить текст