130317
130318
130319
130320
130321
130322
130323
130324
130325
130326
130327
виробництво іншого скла
(включаючи спеціальне скло)
виробництво мінеральної вати
виробництво цегли та кахлю
виробництво тонких керамічних матеріалів
виробництво паперу (процес сушки)
виробництво глинозему
виробництво магнію (обробка доломіту)
виробництво нікелю (термальний процес)
виробництво емалі
зварювання металів
Інше
ВИРОБНИЧІ ПРОЦЕСИ (СТАЦІОНАРНІ ДЖЕРЕЛА)
Технологічні процеси в нафтовій промисловості
210101
переробка нафтопродуктів
210102
здійснення каталітичного крекінгу
210103
функціонування підприємств з відновлення сірки
210104
експлуатація сховищ і транспортування нафти на
нафтопереробних заводах
210105
інше
Технологічні процеси в чорній металургії та
вугільній промисловості
210201
коксові батареї (витікання та гасіння в приміщенні)
210202
завантаження доменної печі
210203
плавлення чавуну і відливання чушок
210204
застосування твердого бездимного палива
210205
експлуатація мартенівської печі
210206
експлуатація кисневого конвертера на заводі для
виробництва сталі
210207
виробництво сталі в електричній печі
210208
експлуатація прокатних станів
210209
експлуатація агломераційної установки
(за винятком коду 030301)
210210
інше
Технологічні процеси в кольоровій металургії
2
10301
виробництво алюмінію (електроліз)
210302
виробництво феросплавів
210303
виробництво кремнію
210304
виробництво магнію (за винятком коду 130323)
210305
виробництво нікелю (за винятком коду 130324)
210306
виробництво легованих металів
210307
гальванізація
210308
електрогальванізація
210309
інше
Технологічні процеси в промисловості з
виробництва неорганічних хімічних речовин
210401
виробництво сірчаної кислоти
210402
виробництво азотної кислоти
210403
виробництво аміаку
210404
виробництво сульфату амонію
210405
виробництво нітрату амонію
210406
виробництво фосфату амонію
210407
виробництво добрив ІЧРК
210408
виробництво сечовини
210409
виробництво сажі (кіптява)
210410
виробництво двоокису титану
210411
виробництво графіту
210412
виробництво карбіду кальцію
210413
виробництво хлору
210414
виробництво фосфатних добрив
210415
зберігання неорганічних хімічних продуктів
210416
інше
Технологічні процеси в промисловості
з виробництва органічних хімічних речовин
(крупнотоннажне виробництво)
210501
виробництво етилену
210502
виробництво пропілену
210503
виробництво 1,2 дихлоретану
(за винятком коду 040505)
210504
210505
210506
210507
210508
210509
210510
210511
210512
210513
210514
210515
210516
210517
210518
210519
210520
210521
210522
210523
210524
210525
210526
210527
210601
210602
210603
210604
210605
210606
210607
210608
210609
210610
210611
210612
210613
210614
210615
210616
210617
210618
210619
210620
210621
210622
210700
210800
ф о р м а 1-ВТ
виробництво вінілхлориду
(за винятком коду 040505)
виробництво 1,2 дихлоретану і вінілхлориду
(збалансований процес)
виробництво поліетилену низької щільності
виробництво поліетилену високої щільності
виробництво полівінілхлориду
виробництво поліпропілену
виробництво стиролу
виробництво полістиролу
виробництво стирол-бутадієну
виробництво стирол-бутадієнового латексу
виробництво стирол-бутадієнового каучуку (вВІЗ)
виробництво акрилонітрилу бутадієну стиролу (АБС)
виробництво окису етилену
виробництво формальдегіду
виробництво етилбензолу
виробництво фталевого ангідриду
виробництво акрилонітрилу
виробництво адипінової кислоти
зберігання органічних хімічних речовин
виробництво гліоксилової кислоти
виробництво галогенованих вуглеводнів
виробництво пестицидів
виробництво стійких органічних сполук
інше (фітосанітарія)
Технологічні процеси в деревообробній,
целю лозно-паперовій та харчовій
промисловості, промисловості з виробництва
напоїв та в інших секторах
виробництво деревостружкової плити (ДСП)
виробництво целюлози та паперу (крафт-целюлоза)
виробництво целюлози та паперу (сульфітна варка)
виробництво целюлози (нейтральний сульфітний
поліхімічний процес)
хлібопромисловість
виробництво вина
виробництво пива
виробництво міцних спиртних напоїв
інші галузі харчової промисловості
виробництво бітумних покрівельних матеріалів
виробництво шляхового асфальтного покриття
виробництво цементу
виробництво скла
виробництво вапна
виробництво батарей
видобуток мінеральних руд
інше (уключаючи виробництво волокнистого
азбесту)
використання вапняку і доломіту
виробництво та використання соди
машинобудування (механічна обробка металу)
переробка сільськогосподарської продукції
легка та обробна промисловості
експлуатація холодильних установок
виробництво галокарбонів та сірчистого
гексафториду
ВИДОБУТОК І РОЗПОДІЛ ВИКОПНОГО ПАЛИВА
ТА ГЕОТЕРМАЛЬНОЇ ЕНЕРГІЇ
Видобуток та первинна обробка твердого
викопного палива
310101
відкрита розробка родовищ
310102
підземна розробка родовищ
310102
зберігання твердого палива
310104
інше
Видобуток, первинна обробка
та завантаження рідкого викопного палива
310201
робота на материку
310202
робота у відкритому морі
"37
БУХГАЛТЕРИЯ № 22 (853) ■ 1 ИЮНЯ 2009 ГОДА
предыдущая страница 35 Бухгалтерия 2009 22 читать онлайн следующая страница 37 Бухгалтерия 2009 22 читать онлайн Домой Выключить/включить текст