Минприроды« Приказ
Додаток 4
до Інструкції щодо заповнення типової форми первинної
облікової документації № 1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари»
ф о р м а 1-ВТ
ОСНОВНІ ВИДИ УПАКОВКИ б а га т о р а зо в о го п ри зн а ч ен н я
Матеріал
Різновид тари (упаковки)
Призначення
Пластик
бідони-бочки ємністю від 20 до 250 л
харчові продукти/вироби
нехарчові продукти/вироби
бочки ємністю 250 л та понад 250 л
харчові продукти/вироби
нехарчові продукти/вироби
великі мішки
бутлі
напої
інше
коробки
контейнери
ящики
піддони
Картон
коробки (ящики)
бочки
контейнери
піддони
Метали
сталь
бідони ємністю до 50 л
харчові продукти/вироби
нехарчові продукти/вироби
бідони ємністю 50 л до 300 л
харчові продукти/вироби
нехарчові продукти/вироби
алюміній
бідони ємністю до 50 л
харчові продукти/вироби
нехарчові продукти/вироби
бідони ємністю 50 л до 300 л
харчові продукти/вироби
нехарчові продукти/вироби
Дерево
ящики/лотки
кошики
бочки/діжки
П ІД Д О Н И
Скло
пляшки/бутлі
напої
інше
контейнери
Додаток 5
до Інструкції щодо заповнення типової форми первинної облікової
документації № 1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари»
ОСНОВНІ ТЕРМІНИ, ЯКІ ВІДОБРАЖАЮТЬ КОНКРЕТНІ ВИДИ І СТАН ВІДХОДІВ, ТА ВИЗНАЧЕННЯ ДО НИХ
Агломерат
Барда
Бітум
Вижимки
Вичавки*
Макуха
Випади
Виштамповка
Випресовка
Задирка
Віск
Продукт випалу руд та інших матеріалів,
у якому легкоплавка частина матеріалу,
твердіючи, скріплює між собою тверді
частинки
Залишки бродильного виробництва,
з яких видалені леткі компоненти
Природна або штучно отримана пластична
чи високов’язка речовина — суміш вуглеводнів
з продуктами їхньої полімерізації та окислення
Залишки овочів, фруктів та іншої рослинної
продукції після пресової обробки
Жмутики вовни, що їх отримують з-під класи-
рувальних сортувальних столів, тріпальних, су-
шильних та інших машин під час пневмотранслор-
тування вимитої вовни, очищення пресового
цеху (у вимитому стані мають закатаний вигляд)
Залишки металу та інших матеріалів після
ковальсько-пресової обробки
Жироподібна аморфна речовина, що являє
собою складні ефіри вищих жирних кислот і
одноатомних вищих спиртів, які залишаються
•Курсивом позначений допустимий синонім основного терміна
після переробки тваринних, рослинних
і природних продуктів
Вовна некондиційна: Залишки вовни, що утворюються на
Вовна брильна
різних стадіях переробки хутрової
Вовна каналізаційна
сировини
Вовна кислотна
Вовна підпилочна
Вовна підстрига
Вовна рубка
Вовна сметка
Очіс
Води дренажні
Води, які профільтрувалися у дренаж з тіла
гідротехнічної споруди або її основи, а також
з осушуваного (зрошуваного) земельного
масиву
Води зворотні
Води, які повертаються за допомогою
Води зворотні
технічних споруд та засобів з
неочищені
господарської ланки кругообігу води до його
Води зворотні
природних ланок у вигляді стоків та скидів
недостатньо очищені
Води зворотні очищені (нормативно)
Води зворотні чисті (нормативно)
Води лляльні
Води з домішками (здебільшого
нафтопродуктів), зібрані в колодязях-ллялах
машинних відділень суден
40
БУХГАЛТЕРИЯ № 22 (853) ■ 1 ИЮНЯ 2009 ГОДА
предыдущая страница 38 Бухгалтерия 2009 22 читать онлайн следующая страница 40 Бухгалтерия 2009 22 читать онлайн Домой Выключить/включить текст