Ф о р м а 1 -ВТ
Води попутні
Природні води (водні розчини), які
Води кар'єрні
виділяються у процесі видобутку корисних
Води пластові
копалин
Води скидні
Води, які відводяться зі зрошуваних
сільськогосподарських угідь та забудованих
територій, що поливаються, а також води, які
відводять з ділянок, де застосовується
гідромеханізація
Води стічні
Різновид зворотних вод, що утворилися
у процесі господарсько-побутової
і виробничої діяльності, а також під час
відведення із забудованих територій вод, які
утворюються внаслідок випадання
атмосферних опадів
Ганчір'я
Зношені текстильні вироби, що їх не
Дрантя
використовують за цільовим призначенням
Лахміття
Мотлох
Гнилісні
Продукти процесу розкладу органічних речовин,
залишки
що утримують азот (білків), під впливом
мікроорганізмів
Гній
Екскременти тварин
Гранулят
Дрібні, щільні агрегати будь-якої речовини у
вигляді зерен, які утворюються під час
переходу речовини з рідинного у твердий стан
або в інших процесах
Гудрон
Смоляна маса, яка залишається після відгону
від нафти легких фракцій та більшості олив,
або кубовий залишок, що залишається під час
дистиляції жирних кислот та сирого гліцерину
у харчовій промисловості
Екстракт
Розчин певних компонентів, які виділено із
суміші твердих або рідинних речовин за допо-
могою селективних розчинників (екстрагентів)
Жиропіт
Виділення потових і сальних залоз на
Неочищений
шкірах та волосяному покриві тварин,
ланолін
що видаляються у підготовчих
операціях під час виробляння шкір та
хутряної сировини
Жом
Залишки подрібнених коренеплодів після
екстрагування цільового продукту
Зажимні кінці
Відрізки матеріалу, що утворюються у процесі
розкроювання або обробки матеріалу в місцях
його закріплення
Зола
Залишок після спалення органічних сполук до
Попіл
мінералізованого стану
Капежі
Втрати рідинних продуктів, напівфабрикатів,
сировини, що обумовлені нещільностями
обладнання
Кек
Твердий залишок фільтрації пульпи
Кінці
Відрізки волокна, ниток, стрічки, пряжі та інших
матеріалів, розміри яких не дозволяють
використовувати їх за прямим призначенням
основного матеріалу
Кісточки
Тверді стрижневі частини (насіння) плодів
фруктів, овочів і ягід
Клапоть
Обрізки тканин та інших листових
Вирубка
матеріалів, що отримуються у різних
Клапоть кушнірський
технологічних операціях, розміри і якість
Клапоть мірний
яких не дозволяють використовувати їх
Клапоть підніжний
у виробництві основних виробів
Міжлекальний випад
Кокс
Твердий залишок, що утворюється внаслідок
нагрівання різних видів палива до високих
температур без доступу повітря: кам'яновугіль-
ний, пековий, електродний, нафтовий
Компост
Продукт розкладання мікроорганізмами
Перегній
твердих сумішей органічного походження
Конфіскати
Окремі органи або частини тіл людей і тварин.
вилучені під час розбирання (розчленування,
розтинання) туш (трупів) або під час
хірургічних операцій та вівісекцій
Костра
Задерев’янілі частини стеблин прядивних
рослин (льону, коноплі, кенафу та ін.),
які одержують під час їхньої первинної
обробки
Кубовий залишок
Малолеткий висококиплячий залишок,
що утворюється у процесах дистиляції та
ректифікації рідких'сумішей на фракції
Ливник
Частина відливки, що утворюється поза
Прибування
габаритами виробу, який відливається, під час
заповнення розплавом ливарної форми;
відокремлюється під час подальшого
оброблення виробу
Лушпиння
Зовнішня оболонка насіння і плодів, що
Насіннєва оболонка
залишається після лущення
та обрушування насіння рослин
Макулатура
Паперові вироби та залишки паперу,
не придатні для подальшого використання
Мездра
Підшкірно-жирова клітковина, м'ясо, сало.
шматки сухожилля, які видаляють зі шкір у
підготовчих операціях
Меляса
Концентрований розчин вуглеводів
Кормова патока
(переважно цукристих), з якого подальше
вилучення цукру за звичайною технологічною
схемою буряко-цукрового виробництва
неможливе
Мичка
Пухнаста однорідна маса волокон
з невеличкими обривками пряжі
Наріст
Відокремлені від поверхні коралоподібні
Дендріт
відкладення, що утворюються у перенасичених
розчинах, а також у процесі нанесення
покриттів тощо
Насіння
Зародкові частинки рослинної сировини,
що перероблюються
Недогарок
Окислені за високої' температури залишки
Огарки
мінеральної сировини — продукти випалювання
руд та концентратів
Облой
Залишки матеріалу, що утворюються у зазорах
штампувального та ливарного інструменту
Обрізь
Залишки країв листа (шматка) матеріалу, що
Зрізи
утворюються під час розкроювання тканин, шкіри,
Пруг
хутра, металу та інших листових матеріалів
Окалина
Продукт окислення металів, відокремлений від
Іржа
основної маси металу
Осад
Залишковий продукт процесу очищення
фільтраційний
розчинів від завислих речовин.
Дефекат
У крохмале-патоковому виробництві — залиш-
ковий продукт очищення сиропу. У цукровому
виробництві — залишковий продукт очищення
бурякового соку від домішок, які містять вапно
Пасма
Сувої ниток суворих або пофарбованих, що
не піддаються подальшому перемотуванню
Пек
Маса, що залишається після перегонки
кам'яновугільного, торф’яного, деревного
дьогтю, а також нафтової смоли після піролізу
Перліт жирний
Відпрацьований сорбент (перліт)
із залишками жирів і мастил
Підміть
Суміш обрізків ниток, волокна і пуху з різним
ступенем засміченості та засмальцьованості,
яка збирається під час підмітання підлоги у
приміщеннях крутильного і ткального
виробництв, а також під час обмахування та
очищення машин
Підмильний луг Нейтралізовані промислові стоки, що містять
омилені жирні кислоти, нейтральний жир
і нежирові речовини
Порода
Природний матеріал, що містить у різних
Порода вміщаюча
кількостях різні мінеральні агрегати
Послід
Екскременти птахів і дрібних тварин
Пульпа
Суміш технічної рідини процесу з твердими
компонентами
Плутанка
Невпорядковано переплетені, заплутані нитки,
волокна, пряжа, дріт тощо
#
БУХГАЛТЕРИЯ № 22 (853) ■ 1 ИЮНЯ 2009 ГОДА
41
Минприроды. Приказ
предыдущая страница 39 Бухгалтерия 2009 22 читать онлайн следующая страница 41 Бухгалтерия 2009 22 читать онлайн Домой Выключить/включить текст