К а с с о в ы е о п е р а ц и и
до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в
Україні
Типова форма № КО-3
^
-----------------------------------------------------------------
Ідентифікаційний
(найм енування підп ри єм ства (установи, організації))
КОд 0 Д Р П О У
Журнал
реєстрації прибуткових і видаткових касових документів
20
__р.
За цим зразком друкувати всі сторінки журналу.
Прибутковий/видатковий документ
Надійшло (витрачено) грошей
Примітки
дата
номер
на заробітну плату,
премії, стипендії
на відрядження та
інші цілі
1
2
3
4
5
6
Залишок на
Разом
X
Типова форма № КО-За
-----------------------------------------------------------------
Ідентифікаційний
(найм енування підприєм ства (установи, організації))
КОд 0 Д Р П О У
Журнал
реєстрації прибуткових і видаткових касових документів
2 0
__р.
За цим зразком друкувати всі сторінки журналу.
Прибутковий документ
Сума
Примітки
Видатковий документ
Сума
Примітки
дата
номер
дата
номер
1
2
3
4
5
6
7
8
Примітка.
Ця форма ведеться на розсуд керівництва замість ведення журналу за формою
№ КО-3.
БУХГАЛТЕРИЯ № 23 (854) ■ 8 ИЮНЯ 2009 ГОДА
17
Постановление
предыдущая страница 15 Бухгалтерия 2009 23 читать онлайн следующая страница 17 Бухгалтерия 2009 23 читать онлайн Домой Выключить/включить текст