с о д е р ж а н и е
'1
ВО П РО СЫ В О ТВ Е ТЬй
Распределение налогового кредита
по НДС: документальное оформление.
...............
77
Увольнение работника.
................................................
>..78
Трудоустройство иностранца.
.......................................
79
Привлечение заемных средств работника ^ } ,
предприятия.
...............................................................................
80
Смена фамилии работницей
и авансовый отчет.
..................................................................
80
Участие работника в судебном процессе.
..........
81
Смена адреса филиала.
......................................................
81
к / н л ц - с п Р А в о ч н у т
Уплата страховых взносов в ПФУ физическими
лицами - субъектами предпринимательской
деятельности
/п и сьм о Госказначейства от
02.06.2009
г . /
.........................................................................
82
Официальные курсы иностранных валют,
установленные НБУ в мае — июне
2009 го да.
.....................................................................................
82
8 800 501 73 90
Реклам а
Б У Х Г А Л Т Е Р ІЯ представляє
Збірник систематизованого законодавства
Податкові
перевірки:
лінія захисту
Дата виходу - липень 2009 року
У
збірнику
буде
наведено
не
лише
нормативно-правові акти, що регламентують
порядок проведення податкових перевірок, а й
внутрішньовідомчі документи ДПАУ. у тому числі
ті. які раніше не були оприлюднені. Адже, як відомо,
для податкових інспекторів, які здійснюють
перевірки, саме ці документи є керівництвом до
дії. Тож нехай для платників податків
вони
стануть зброєю, за допомогою якої буде створено
ефективну лінію захисту. Досягненню цієї мети
сприятимуть й інші публікації збірника. В
аналітичних матеріалах читачі знайдуть відповіді
на численні запитання щодо проведення перевірок
та оскарження рішень податкових органів.
Особливу увагу буде приділено судовій практиці,
адже досвідом платників податків, які зуміли
захистити порушені під час податкових перевірок
права, можуть у разі потреби скористатися й інші.
ІІ@ =
ФРАНЧАЙЗИНГ
«Мудрий не той, хто знає багато,
а той, хто знає потрібне»
Есхіл
1С: ПІДПРИЄМСТВО
О
Автоматизація діяльності підприємств
О
Бухгалтерський консалтинг
О
Управлінській облік - постановка і
впровадження
Ми пропонуємо підхід до а втома-
тизаці'і підприємств не як до
процесу, а пише як до інструмен-
т у для вирішення конкретних за-
вдань, що сто я ть перед Вашим
бізнесом
Компанія «ІВК»
Київ, просп. Перемоги, 67
Бровари, Промвузол
е-таіі: [email protected]
\л/еЬ: http:Wwww.ivk.com.ua
(044) 205-36-83
(04494)3-49-51
.ІІУ К
11 червня 2009 року
Центр професійного аудиту
запрошуюеть взяти участь у семінарі на тему:
«Податок на прибуток та ПДВ: Особливості нарахування»
ОПЕРАЦІЇ із ЗАБОРГОВАНОСТЯМИ
• Безнадійна та сумнівна заборгованість. Відмінність, проблеми
врегулювання.
• Порядок включення до валових витрат дебіторської заборгованості.
Списання кредиторської товарної заборгованості.
• Особливості відображення в обліку заборгованості за основні фонди,
заробітну плату, позики.
ВАЛОВІ ДОХОДИ
• Безоплатна передача в роз’ясненнях ДПАУ. Рекламні роздачі.
• Мінімізація оподаткування при отриманні поворотної фінансової допомоги.
• Оподаткування основної суми кредиту та нарахування відсотків.
ВАЛОВІ ВИТРАТИ
• Операції в іноземній валюті. Витрати подвійного призначення, як предмет
конфлікту з контролюючими органами.
• Юридичні, Інформаційні та маркетингові послуги, послуги зв'язку, судова
практика та огляд думок ДПАУ.
• Перерахунок приросту/убутку балансової вартості ТМЦ.
• Позики та послуги від нерезидентів та їх оподаткування. Податок на
репатріацію.
ОПЕРАЦІЇ З НЕОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ
• Виведення з експлуатації та вибуття основних засобів: облікові відмінності.
• Ліквідація основних засобів та основних фондів: як оформити документи,
щоб не нараховувати податкові зобов'язання з ПДВ.
• Витрати на страхування основних фондів та страхове відшкодування.
• Нюанси обліку окремих об'єктів.
« Нематеріальний актив, як інструмент податкового планування.
Доповідач:
КС^ СУЛ ЬТАЬтВ4 Тв0рдомед “
АСОЦІАЦІЇ п о д а тк о в и х
Вартість участі: 552 грн. з ПДВ.
До вартості семінару включено:
роздатковий матеріал, кава-лауза; обід.
Місце проведення семінару:
м. Київ. вул. Гослгтапька, 12.
Довідки за телеф онам и:
8
(044) 492-18-73, 492-18-74
w w w .cpaudttcom .ua
БУХГАЛТЕРИЯ №
23
(
854
) ■
8
ИЮНЯ
2009
ГОДА
предыдущая страница 3 Бухгалтерия 2009 23 читать онлайн следующая страница 5 Бухгалтерия 2009 23 читать онлайн Домой Выключить/включить текст