Транспортный налог
Образец 2. Заполнение уточняющего Расчета транспортного налога
(фрагмент)
Розрахунок
суми податку з власників транспортних засобів
та інших самохідних машин і механізмів
Загальний розрахунок
Уточнений розрахунок
Розрахунок на
2 0 0 £
рік
(за 2—4 квартали)
Розрахунок за придбані транспортні засоби
(грн.)
№ з/n
Код
транспорт-
ного засо-
бу згідно
Гармонізо-
ваної
системи
опису та
кодування
товарів
Марка
транс-
портного
засобу
Модель
транс-
портно-
го
засобу
1) Об’єм
циліндрів
двигуна
(см куб.)
2) Потужність
двигуна (кВт)
3) Довжина
корпусу (см)
Кіль-
кість
одно-
рідних
транс-
портних
засобів
Ставка
податку в
грн. на рік:
1) зі
100 см куб.
2) з 1 кВт
3) зі
100 см
Сума
нарахова-
ного
податку
Пільги
Сума
податку,
що
підлягає
сплаті
Код
ЗГІДНО 3
довідни-
ком пільг
Сума
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
8703
Audi
А6 3.7
(4В. С5)
3697
1
40.00
1478,80
-
-
1479.00
2
8703
Volvo
740 2.3
(744)
2316
2
10,00
463,20
-
-
463,00
3
8704
КамАЗ
55102
10850
3
20,00
6510,00
-
6510,00
Усього
6
8452,00
8452,00
Строки сплати податку:
І квартал
гр н .
до
(5,04
2 0 0 Р р . (2 5 % с у м и гр . 1 1 )
(сума податку)
(число, місяць)
II квартал
...2 П .Ш
? _ гр н .
до
15.07
2 0 0 Р р . (2 5 % с у м и г о .1 1 )
(сума податку)
(число, місяць)
III квартал
2113М-
гр н .
ДО
15.10
2 0 0
9 р.
(2 5 % с у м и rD .1 1 )
(сума податку)
(число, місяць)
IV квартал
2113.00
гр н .
до
15.01
2 0 0
10 о.
(2 5 % СУМИ t d .1 1 )
(сума податку)
(число, місяць)
Образец 3. Заполнение Справки, представляемой вместе с уточняющим Расчетом
(фрагмент)
Довідка
про суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних
машин і механізмів, які зменшують або збільшують податкові зобов’язання
в результаті виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної
в попередніх звітних періодах
з/п
Показники, що впливають на суми податкового зобов'язання в картці особового рахунку
Значення
показників,
грн.
1
2
3
1
Сума податку, що підлягає сплаті зі старого Розрахунку (загального або попередньо уточненого)
(усього за гр.11 загального або попередньо уточненого Розрахунку)
10815,00
2
Сума податку, що підлягає сплаті з уточненого Розрахунку (усього за гр.11 уточненого Розрахунку)
6339,00
3
Сума, яка збільшує (+) податок у зв'язку з виправленням помилки (рядок 2 Довідки - рядок 1 Довідки)
-
4
Сума, яка зменшує (-) податок у зв’язку з виправленням помилки (рядок 1 Довід<и - рядок 2 Довідки)
4476.00
5
Зміст помилки
Перерахунок податку у зв'язку з набуттям чинності Закону України від 05.03.2009 р.
N9 1075-VI
«
Про внесення змін до Закону України
«
Про податок з власників
транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів» щодо ставок податку»
6
Штраф 10% (рядок 3 X 10 :
100
)
-
БУХГАЛТЕРИЯ N? 23 (854)
Я
8 ИЮНЯ 2009 ГОДА
67
предыдущая страница 65 Бухгалтерия 2009 23 читать онлайн следующая страница 67 Бухгалтерия 2009 23 читать онлайн Домой Выключить/включить текст