Б У Х Г А Л Т Е Р І Я з а п р о ш у є н а С Е М І Н А Р
ВІД СОБІВАРТОСТІ - ДО ЦІНИ,
ВІД ОБЛІКУ - ДО ОПОДАТКУВАННЯ
19 червня 2009 року, м.Київ
У п р о г р а м і с е м і н а р у :
1.
Базові принципи класифікації витрат: економічне значення, приклади статей, сфери застосування. Вплив
на прибуток підходу до класифікації витрат.
2.
Традиційні методи обліку витрат і калькуляції собівартості продукції (робіт, послуг) у різних галузях: офіційні
рекомендації та документальне оформлення. Застосування калькуляцій собівартості у податкових цілях.
3.
Оцінка активів: добровільна та обов’язкова. Відповідальність за проведення оцінки без професійного оці-
нювача. Національні стандарти з оцінки активів і чим вони корисні бухгалтерові.
4.
Види вартості та методи її формування:
справедлива вартість як об’єктивна оцінка активів у фінансовій звітності, її' «роль* у настанні
фінансово-економічної кризи;
митна вартість імпортованих товарів.
5.
Принципи формування ціни. Ціна як особливий прояв вартості та істотна умова договору.
6.
Вільні та регульовані ціни. Нововведення в державному регулюванні цін у зв’язку з фінансово-економ-
ічною кризою (оренда, вантажні перевезення тощо), суб’єкти регулювання цін. Відповідальність за пору-
шення вимог законодавства про ціни.
7.
Звичайна ціна в податковому законодавстві (вимоги Закону про ПДВ, Закону про прибуток, Зако-
ну про ПДФО, Закону № 2181). Перспективи прийняття Закону про звичайну ціну та непрямі методи.
8.
Практичні рекомендації щодо об'рунтування звичайної ціни:
хто повинен об'рунтовувати (доводити) звичайну ціну;
поняття «ринок товарів», «ідентичні товари*, «однорідні товари* в контексті Закону про прибуток;
способи визначення звичайної ціни (чи є перелік у Законі про прибуток вичерпним);
середньостатистичні ціни (чи є на сьогодні чинним Указ № 817);
зв'язок бухгалтерської справедливої вартості та податкових показників;
ціна від професійного оцінювача (чи завжди вона є «звичайною*).
9.
Для кожної операції - «своя» звичайна ціна. Підходи де визначення звичайної ціни при відображенні:
«імпортного» податкового кредиту,
безоплатного надання товарів (робіт, послуг), ліквідації ос-
новних фондів, переведення об’єктів з основних фондів до невиробничих фондів, використання
товарів (робіт, послуг) в не оподатковуваних ПДВ операціях;
операцій оренди, операцій з цінними паперами, операцій за договором страхування, «офшорних*
витрат.
10.
Звичайна ціна в будівництві житла та комерційної нерухомості. Як об'рунтувати рівень звичайної ціни
квадратного метра нерухомості, яку відчужують як погашення цільових облігацій.
11.
Об'рунтування звичайної ціни в разі продажу товарів (робіт, послуг) нижче за ціну придбання.
12.
Звичайні ціни «пільгових* продажів працівникам підприємства. Чи можна застосовувати положення
колективного договору під час об'рунтування звичайних цін?
13.
Документи (первинні і не лише.
..) - найпереконливіший доказ звичайної ціни. Рекомендації щодо скла-
дання положення про ціноутворення на підприємстві.
Л е к т о р и :
І р и н а Г О Л О Ш Е В И Ч , р е д а к т о р газети Б У Х Г А Л Т Е Р ІЯ ;
О л е н а К У Ш И Н А , р е д а к т о р газети Б У Х Г А Л Т Е Р ІЯ
Заявки на участь у семінарі приймаються
за тел./факсом (044) 205-51-09 та тел. (044) 205-51-08
Семінар відбудеться у приміщенні ЗАТ «Холдингова компанія «Бліц-Інформ* за адресою: м.Київ, вул.Сергієнка. 18
(їхати від станції метро «Чернігівська* трамваями X? 22. 23. 33 або від станції метро «Лісова* трамваями X? 8. 29
до зупинки «Карельський провулок*).
Початок семінару - о
10.00,
реєстрація - з
9.30.
Повна вартість семінару -
600 грн.
(з ПДВ).
Для передплатників -
знижки.
До вартості семінору входять лекція, обід у день занять.
Видаються оригінали бухгалтерських документів.
6
Б У Х Г А Л Т Е Р ІІЯ № 24 (855) ■ 15 ИЮНЯ 2009 ГОДА
предыдущая страница 4 Бухгалтерия 2009 24 читать онлайн следующая страница 6 Бухгалтерия 2009 24 читать онлайн Домой Выключить/включить текст