Р Е К Л А М ^
УХГАЛТЕРІЯ
8
з?
ЛІТНЯ АКЦІЯ! П ридбайте
1
С І ВІДПОЧИНЬТЕ!
К уп уй те п р о гр ам у 1С з 8 по ЗО ч е р в н я та о тр и м уй те
у подарунок послуги 8РА-салону!
М 1 С :Б У Х ГА Л Т Е Р ІЯ 8. Базо ва - 5 * 8 їр н .
6 4 8 г р н .
5І 1 С :Б У Х ГА Л Т Е Р ІЯ 8. Проф ->Ю ССгрн.
1 9 2 0 г р н .
5і і с :п ід п р и є м с т в о 8
> 2 0 % З Н И Ж К И ! ! !
д л я п р и в а т н и х п ід п р и є м ц ів - в * е ^ )н .
6 4 8 г р н .
Д ЗВО Н ІТЬ:
(044) 292-26-62 !
ЗАХО Д ЬТЕ:
WWW.B-A.COM.UA !
*
ж
ІН | Програма для автоматизації процесів
^1 Програма обліку та управління для ПІДПРИЄМСТВ
Ш З ВЗАЄМОВІДНОСИН 3 КЛІЄНТАМИ:
ТОРГІВЛІ ТА ПОСЛУГ: 1С:УПРАВЛІННЯ ТОРГОВИМ
1С:СРМ ПРОФ
-
1620 грн.
ПІДПРИЄМСТВОМ
-
5400 гри.
1 С:Ф РАН Ч АЙЗІ
ШШШ .
|™ |у | Л М
Г А
Наші координати:
_
А
О г І О П Е
О
м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 4в,
_
А Р Х И Т Е К Т О Р
оф. 132 (м. Лівобережна).
жольше времени для идей
тел. (044) 292-26-62 (багатоканальний)
Б У Х Г А Л Т Е Р І Я з а п р о ш у є н а С Е М ІН А Р
К А Л Е Й Д О С К О П О Б Л ІК О В И Х П Р О Б Л Е М : О Б Г О В О Р Е Н Н Я , П О Ш У К Р ІШ Е Н Ь
З О ч е р в н я 2 0 0 9 р о к у , м . К и їв
У п р о г р а м і с е м ін а р у :
Загальні вимоги щодо документального забезпечення діяльності, обов'язковість та необхідність
«податково-доказових» документів (звіти, розшифровки, фотографії тощо).
«Нестандартні* операції з продажу товарів (послуг).
Оподаткування деяких операцій, пов'язаних із забезпеченням господарської діяльності: рекламні
заходи; послуги Інтернету; використання веб-сайта. комп’ютерних програм і баз даних.
Транспортні витрати.
Актуальні питання про відрядження.
Маркетинг і мерчандайзинг: судова і «податково-перевірочна» практика.
Повернення товарів (у тому числі імпортних) та інше.
Л е к т о р :
О л е н а С А М А Р Ч Е Н К О , редактор газети Б У Х Г А Л Т Е Р ІЯ
Заявки на участь у семінарі приймаються
за тел./факсом (044) 205-51-09 та тел. (044) 205-51-08
Семінар відбудеться у приміщенні ЗАТ «Холдингова компанія «Бліц-Інформ» за адресою: м.Київ, вул.Сергієнка, 18
(їхати від станції метро «Чернігівська* трамваями М? 22. 23. 33 або від станції метро «Лісова» трамваями № 8. 29. 32
до зупинки «Карельський провулок«).
Початок семінару - о
10.00,
реєстрація - з
9.30.
Повна вартість семінару -
600 грн.
(з ПДВ).
Для передплатників -
знижки.
До вортості семінару входять лекція, обід у день занять.
Видаються оригінали бухгалтерських документів.
предыдущая страница 1 Бухгалтерия 2009 25 читать онлайн следующая страница 3 Бухгалтерия 2009 25 читать онлайн Домой Выключить/включить текст