км у.
порядок
П рекурсоры , наркотики, психотропные вещ ества
Приложение 3
к постановлению Кабинета Министров Украины
от 3 июня 2009 года № 589
ЗАЯВА
на визначення методу знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, препаратів
(лікарських засобів), що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, включені до таблиць II і III
переліку, та (або) прекурсори, включені до таблиці IV переліку, в кількості, що перевищує гранично допустиму
Заявник
(найменування суб'єкта господарювання, його місцезнаходження)
номер телефону
Визначити метод знищення
(номер ліцензії, ким і коли видана, строк дії ліцензії)
(назва наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, препаратів (лікарських засобів),
що містять наркотичні засоби, психотропні речовини чи прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму)
(виробник, серія, дата виробництва (виготовлення), коли і звідки надійшов, лікарська форма.
Знищення планується провести на
кількість в одній упаковці, загальна кількість)
(найменування суб’єкта господарювання,
3
його місцезнаходження)
ПО
(дата)
До заяви додаються:
1.
(дата)
2.
(найменування посади керівника)
20
р.
м. п.
(підпис)
(ініціали та прізвище)
Приложение 4
к постановлению Кабинета Министров Украины
от 3 июня 2009 года № 589
АКТ
про знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, препаратів (лікарських засобів), що
містять наркотичні засоби, психотропні речовини, включені до таблиць II і III переліку, та (або) прекурсори,
включені до таблиці IV переліку, в кількості, що перевищує гранично допустиму
Комісією, утвореною згідно з наказом від
№ ______, у складі
20__р.
складено цей акт про те, що.
проведено знищення________
(дата)
(назва наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, препаратів (лікарських засобів),
що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, включені до таблиць II і III переліку, та (або) прекурсори, включені до таблиці IV
Знищення проведено на _
на підставі документів__
переліку, в кількості, що перевищує гранично допустиму)
(найменування суб'єкта господарювання, його місцезнаходження)
Метод знищення
Члени комісії
(підпис)
(ініціали та прізвище)
(найменування посади керівника)
(підпис)
(ініціали та прізвище)
М. П.
16
БУХГАЛТЕРИЯ №26 (857) ■ 29 ИЮНЯ 2009 ГОДА
предыдущая страница 14 Бухгалтерия 2009 26 читать онлайн следующая страница 16 Бухгалтерия 2009 26 читать онлайн Домой Выключить/включить текст