Приложение 5
к постановлению Кабинета Министров Украины
от 3 июня 2009 года № 589
ЖУРНАЛ
обліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, препаратів (лікарських засобів), що містять
наркотичні засоби, психотропні речовини, включені до таблиць II і III переліку, та (або) прекурсори, включені
до таблиці IV переліку, в кількості, що перевищує гранично допустиму
Назва
(наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, препарати (лікарські засоби),
що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, включені до таблиць II і III переліку, та (або)
прекурсори, включені до таблиці IV переліку, в кількості, що перевищує гранично допустиму)
Рік, місяць
Залишок на
перше
число
Надходження
Видача
Залишок на
кінець
місяця
наймену-
вання
номер і дата
документа
кількість
наймену-
вання
номер і дата
документа
кількість
?
І
Приложение 6
к постановлению Кабинета Министров Украины
от 3 июня 2009 года N9 589
(найменування суб'єкта господарювання)
(адреса, телефон, телефакс)
БАЛАНС
товарно-матеріальних цінностей
з а __________________ 2 0 _ р.
Вид товарно-матеріальних цінностей.
(наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, препарати (лікарські засоби),
що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, включені до таблиць II і III переліку, та (або) прекурсори,
включені до таблиці IV переліку, в кількості, що перевищує гранично допустиму)
Назва товарно-
матеріальних цінностей
Одиниця виміру
Залишок на початок
кварталу
Прихід
Витрата
Залишок на кінець
кварталу
(найменування посади керівника)
Головний бухгалтер
(ПІДПИС)
(ініціали та прізвище)
м. п.
(підпис)
(ініціали та прізвище)
Приложение 7
к постановлению Кабинета Министров Украины
от 3 июня 2009 года № 589
ЗВІТ
про виробництво, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, препаратів
(лікарських засобів), що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, включені до таблиць II і III переліку,
та (або) прекурсори, включені до таблиці IV переліку, в кількості, що перевищує гранично допустиму
з а __________________2 0 _ року
(найменування суб'єкта господарювання, його місцезнаходження)
Номер телефону___________________________________________
Ліцензія від__________________ 20___р. N
2
________
видана_______________________________________________________________
______________________________
(найменування органу ліцензування)
Строк дії ліцензії д о ___________________20___р.
Види господарської діяльності____________________________________________________________________
(упаковок)
Міжнародна непатентована
Лікарська форма
Виготовлено за
Вироблено за
Знищено за
Складські запаси
назва наркотичного засобу або
та форма
звітний період
звітний період
звітний період
станом на
психотропної речовини
випуску
31 грудня 20__р.
(найменування посади керівника)
(підпис)
(ініціали та прізвище)
М. П.
БУХГАЛТЕРИЯ №26(857) Ш 29 ИЮНЯ 2009 ГОДА
17
предыдущая страница 15 Бухгалтерия 2009 26 читать онлайн следующая страница 17 Бухгалтерия 2009 26 читать онлайн Домой Выключить/включить текст