км у.
Порядок.
П рекурсоры , наркотики, психотропные вещ ества
Приложение 8
к постановлению Кабинета Министров Украины
от 3 июня 2009 года № 589
ЗВІТ
про ввезення на територію України та вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів, препаратів (лікарських засобів), що містять наркотичні засоби, психотропні речовини,
включені до таблиць II і III переліку, та (або) прекурсори, включені до таблиці IV переліку, в кількості, що
перевищує гранично допустиму
з а _____________ 20_ року
(найменування суб’єкта господарювання, його місцезнаходження)
Номер телефону______________________________________
Ліцензія від__________________ 20___р. № ________
видана_______________________________________________________________________________________________
(найменування органу ліцензування)
Строк дії ліцензії д о ___________________20___р.
Види господарської діяльності____________________________________________________________________
(упаковок)
Міжнародна
непатентована назва
Лікарська
форма та
форма випуску
Ввезено на
територію
Дата, номер
Вивезено 3
території
Дата, номер
Дата
фактичного
наркотичного засобу або
України за
дозволу
України за
дозволу
ввезення
психотропної речовини
звітний період
звітний період
(вивезення)
(найменування посади керівника)
(підпис)
(ініціали та прізвище)
М. П.
Приложение 9
к постановлению Кабинета Министров Украины
от 3 июня 2009 года № 589
ЗВІТ
про реалізацію та використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, препаратів
(лікарських засобів), що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, включені до таблиць II і III
переліку, та (або) прекурсори, включені до таблиці IV переліку, в кількості, що перевищує гранично допустиму
з а _____________ 20_ року
(найменування суб'єкта господарювання, його місцезнаходження)
Номер телефону_______________________________________
Ліцензія від__________________ 20___р. N °________
видана____________________________________________________________________________________________________________________________________
(найменування органу ліцензування)
Строк дії ліцензії д о ___________________20___р.
Види господарської діяльності_________________________________________________________________________________________________________
(упаковок)
Міжнародна непатентована
Лікарська форма
Використано за
звітний період
Реалізовано за звітний період
Складські запаси
назва наркотичного засобу або
та форма
в межах
за межами
станом на
психотропної речовини
випуску
України
України
31 грудня 20__р.
(найменування посади керівника)
(підпис)
(ініціали та прізвище)
М. П.
Д обро пож аловать на
Ф О РУМ !
(www.buhgalteria.com.ua)
18
БУХГАЛТЕРИЯ № 26 (857) ■ 29 ИЮНЯ 2009 ГОДА
предыдущая страница 16 Бухгалтерия 2009 26 читать онлайн следующая страница 18 Бухгалтерия 2009 26 читать онлайн Домой Выключить/включить текст