-__________________РАЕЛЗТНМ И.ЛгеКИ
Приложение 5
к Инструкции о безналичных расчетах в Украине
в национальной валюте
КОРІНЕЦЬ РОЗРАХУНКОВОГО ЧЕКА
Серія ______ N9 ________
«__» ______________ 200 __ р.
(дата видачі)
(кому)
(платити за що)
(номерні дати документів)
З алишок л іміту______
Списано за цим
чеком_________________
Залишок ліміту
до наступного чека
Сума словами_______
______ (Ш_____
_________(11)
(12)____________________
(чекодавець)
(назва банку-емітента, код банку)
РОЗРАХУНКОВИЙ Ч ЕК (1)
Серія ___№
(3)
Д-т рах. №
ПО)
К-т рах. № ______
Ідентифікаційний код
на
(7)
«___» ________ 200____р.
(8)
(сума цифрами)
Підпис банку
Ком у_________ (16)
(15)___________________________________
(назва чекодержателя)
Сплатіть за цим чеком
(19)
(за що, номери та дати документів)
Сума словами
(6)
Місце складання чека
Дата «___»
(4)
200
р.
Серійний №
1
РахунокN
2
Ж
Підпис чекодавця
(41)
М.П.
(42)
Сума І
Код банку
Текст
1
(зворотний бік розрахункового чека)
Місце для календарного штемпеля
(підпис уповноваженої особи
чекодержателя, що приймає
розрахунковий чек в оплату)
постачальника
ВІДМІТКИ БАНКУ
про причини несплати розрахункового чека
в:
X
І
га
m
х
З
g
с
ф
=;
о
с:
Місце для штемпеля
постачальника
Відмітка власника книжки про
перевірку правильності
використання
Підпис банку
Головний бухгалтер
чекодавця
___________
БУХГАЛТЕРИЯ № 27(858) ■ б ИЮЛЯ 2009 ГОДА
41
НБУ. Инструкция. Глава 7
предыдущая страница 39 Бухгалтерия 2009 27 читать онлайн следующая страница 41 Бухгалтерия 2009 27 читать онлайн Домой Выключить/включить текст