Н Б У . И
н с т р у к ц и я
. Г л а в а 7
Расчетны е чеки
Приложение 6
к Инструкции о безналичных расчетах в Украине
в национальной валюте
КОРІНЕЦЬ РОЗРАХУНКОВОГО ЧЕКА
Серія ______№ ________
На
(сума цифрами)
_200___ р.
(дата видачі)
(ідентифікаційний номер)
(прізвище,
ім'я, по батькові)
Паспорт серії ____________________________
№ ______________________________ , виданий
«____»____________________ 200___ р.
(сума словами)
Виданий філією (від діленням)
___________ банку
___________
Чек дійсний до
______________20____ р.
Підпис банку
Чек отримав
РОЗРАХУНКОВИЙ ЧЕК
Серія _______N°
(3)
Ідентифікаційний номер на
-Ц-Щ12)
(назва банку-емітента, код банку)
т .
Д-т рах. №
ПО)
(сума цифрами)
К-т рах. №
(8)
_200___ р.
Підпис банку
Паспорт серії
(прізвище, ім’я, по батькові)
.
«
»
200
р.
Чек на
(ким та коли виданий)
(сума словами)
Виданий філією (відділенням) №
И 2)
банку
- (11)_____
(назва банку,
його місцезнаходження)
Чек дійсний до «_
» _____(45)_________ 200
р.
Підпис банку
Підпис чекодавця
(41)
М.П. (42)
Дата складання «_
»
(4)
200
о.
Серійний № Н X
Рахунок N1
:
и^Х ^С ум ^Ц
X
Код банку
Текст
Відмітка банку,
підприємства
торгівлі або
послуг про
прийняття
розрахункового
чека до оплати.
Розрахунковий чек
діє на всій території України незалежно від місця його
видачі для розрахунків за товари або послуги;
обмін чека на готівку підприємством торгівлі або
послуг не здійснюється;
невикористаний чек його власник може повернути до
банку, який його видав, для зарахування суми на свій
рахунок або обміняти чек на готівку.
РОЗРАХУНКОВИЙ ЧЕК ДІЙСНИЙ ТРИ МІСЯЦІ
Сума чека
Зберігайте чек окремо від паспорта!
Заповнюється під час виплати готівкою
Отримав
(словами)
(підпис)
Пред’явлений паспорт сер ії____
Ким та коли виданий ____________
Контролер (оператор) ___________
(дата)
_200___ р.
Касир
(зворотний бік розрахункового чека)
Сума
а) перерахована в безготівковій
формі з рахунку фізичної особи
№ __________
(сума словами)
в:
і
х
я
а
х
З
сі
с
ф
с;
о
с
б) внесена готівкою.
(сума словами)
42
БУХГАЛТЕРИЯ N° 27 (858) ■ б ИЮЛЯ 2009 ГОДА
предыдущая страница 40 Бухгалтерия 2009 27 читать онлайн следующая страница 42 Бухгалтерия 2009 27 читать онлайн Домой Выключить/включить текст