НБУ. .Инструкция. Глава 7
Расчетны е чеки
Приложение 14
к Инструкции о безналичных расчетах
в Украине в национальной валюте
(назва банку-емітента)
ЗАЯВА №
ТАЛОН У КАСУ
• ________________ 200_ р.
від «___» ________________ 200_ р.
Назва підприємства
Просимо видати з нашого рахунку ____________________________
(номер)
розрахункових чекових книжок______шт. п о _______сторінок
(кількість словами) (кількість цифрами)
з депонуванням ліміту з рахунку___________для розрахунків
(номер рахунку)
Рахунок
__________________
(номер)
Для оформлення отримано розрахункових
чекових книжок
__________________ шт.:
(кількість словами)
З
____________________
(номер)
ДО
__________________________________
(номер)
Бухгалтер (відповідальний виконавець)
(для яких розрахунків або назва постачальника)
Ліміт установлений у сумі
(словами)
Розрахункові чекові книжки зобов’язуємося зберігати в
приміщенні, яке замикається на ключ і безпечне щодо
виникнення пожежі та крадіжки.
Розрахункові чекові книжки довіряємо отримати нашому
працівнику
______________________________________________________,
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Розрахункові чекові книжки з перерахуван-
ням кількості розрахункових чеків від бухгал-
тера прийняв
Касир____________
(П ІД П И С )
підпис якого ____________________ засвідчуємо:
(П ІД П И С )
М.П. Підпис клієнта
Касі: зазначену в заяві кількість розрахункових чекових
книжок видати.
Керівник банку
Головний бухгалтер
(підпис)
(підпис)
Розрахункові чекові книжки з бланками за номерами
(з —до)
Видав касир ____________________ Отримав
____________________
(підпис)
(підпис)
З порядком заповнення та використання розрахункової
чекової книжки ознайомлений.
Підпис клієнта
46
БУХГАЛТЕРИЯ № 27 (858) ■ б ИЮЛЯ 2009 ГОДА
предыдущая страница 44 Бухгалтерия 2009 27 читать онлайн следующая страница 46 Бухгалтерия 2009 27 читать онлайн Домой Выключить/включить текст