« Б е з г о т ів к о в ір о з р а х у н к и з а
п о с л у г и т а к с і п о
в с ій У к р а їн і»
Корпорація «Радіо-гаксі» м. Запоріжжя третій
рік реалізує проект «Всеукраїнського GSM таксі
567»
/,
безумовно, здобула багато прихильників
та користувачів послуги замовлення машин таксі
з мобільного телефону. Унікальність проекту по-
лягає в тому, що короткий номер «567» обслуго-
вується всіма операторами мобільного зв'язку, а
замовити машину можна у всіх обласних центрах,
великих містах України. Крім того, ця послуга до-
сяжна у всіх курортних містах чорноморського та
азовського узбережжя. І найголовніше - Ваша
транспортна проблема буде вирішена: через 10
хвилин до Ваших послуг краща служба таксі.
Автори проекту не обмежуються досягнутим
і вже запропонували користувачам можливість
замовляти вантажні автомобілі, мікроавтобуси.
Складовою частиною проекту стала послуга «Чар-
тер-таксі» - міжміські перевезення пасажирів на
таксі в попутному напрямку. До речі, така поїздка
обійдеться пасажиру на 40 відсотків дешевше.
Особливу зацікавленість викликає у споживачів
( як правило у юридичних осіб) можливість розра-
ховуватись за перевезення на таксі безготівково.
Такі послуги окремі служби таксі в межах міста ви-
конують, але проект «Всеукраїнського GSM таксі
567» значно розширює географію такого обслу-
говування. Так підприємства й організації з роз-
галуженою мережею представництв та філіалів,
специфікою яких є часті відрядження співробіт-
ників, мають можливість скористатись послугами
таксі у різних містах та сплатити ці послуги без-
готівково. Використовуючи свої технічні засоби,
Корпорація «Радіо-таксі» розробила технологію
обслуговування корпоративних клієнтів у різних
містах України. Для цього підприємству достатньо
заключити з Корпорацією договір-доручення про
найм автотранспорту, а все решта - це організа-
ційні дії останнього. Єдина вимога до підприємс-
тва - співробітники повинні замовляти таксі з мо-
більного телефону за номером «567».
Отже, замовник набирає з мобільного «567»,
зв'язується з оператором інформаційно-диспет-
черського центру «Всеукраїнського GSM таксі-
567» і називає місто, в якому потрібна поїздка .За
лічені секунди оператор з єднає замовника з дис-
петчерською службою таксі, залишиться тільки
назвати адресу та час подачі авто.
Стандарти проекту вимагають від служб таксі
гарантованої подачі машини, додержання обумо-
влених тарифів на перевезення і найважливіше
- безпечне та якісне обслуговування пасажирів.
Переваги такої форми співпраці вже відчули
деякі організації й представники середнього та
малого бізнесу:
- мобільний телефон завжди в руках;
- треба запам'ятати всього три цифри - «567»;
- послуга надається у багатьох містах України;
- до Ваших послуг найкращі служби таксі.
Звісно, технологія обслуговування юридичних
осіб
передбачає
наявність фінансових відно-
син. По-перше, Корпорація надає організації-за-
мовнику необхідні документи для підтвердження
витрат, по-друге, за домовленістю підприємство
сплачує авансові платежі за перевезення в межах
звітного періоду (місяць), і остаточні розрахунки
відбуваються згідно умов Договору.
Додаткові витрати для підприємства станов-
лять 15 відсотків від обсягу перевезень за звіт-
ний період. Це сума винагородження Корпорації
«Радіо-таксі» з організації перевезень по містах.
Якщо порівняти ці відсотки з проблемами та вит-
ратами на утримання власного автопарку чи «го-
ловний біль», пов язаний зі звітністю з перевезень
за готівку, то переваги безготівкового обслугову-
вання очевидні.
Вартість дзвінка за номером «567» - 3 грн. за
хвилину, тарифікація по секундна.
Наші контакти завжди до Ваших послуг:
з мобільного - «567»,
e-mail: [email protected], www.567taxi.com
предыдущая страница 5 Бухгалтерия 2009 27 читать онлайн следующая страница 7 Бухгалтерия 2009 27 читать онлайн Домой Выключить/включить текст