РЕКЛАМА
<ш т т ж
Краргалузеві рішення: ^
• Демонстрація
• Встановлення
• Курси навчання
• Відеокурс на СО
• Лінія консультацій
• Підключення клієнт-банку
• Поновлення під законодавство
• Електронні звіти до податкової
• Ліга-Закон, Д-К щомісяця на СО
Виробництво
Сільське
господарство
Авто (сервіс, салон, АТП)
Торгівля та послуги
Рекламна агенція
Туристична агенція
Готельне господарство
Ресторан - Бар - Кафе
Управління продажем аи
Лізингова компанія
Роздрібна торгівля
Торгівля
для приватних підприємців
Бюджетні установи
Комунальне господарство
Навчальні та медичні заклади
Органи місцевого
самоврядування
(044) 531-12-02
Компанія ЕККАУНТ
(044) 531-12-03
www.account.kiev.ua
Реклама
Б У Х Г А Л Т Е Р І Я п р едставляє
Збірник си стем ати зо в ан о го за ко н о д ав ств а
Багатогранний
облік:
негрошові
розрахунки
Д ата виходу — вересень 2 0 0 9 року
Укладачі
— Ірина ГОЛОШЕВИЧ, Сергій ДРОБОТТЯ,
редакт ори газети
«Бухгалтерія»
Криза неплатежів — один з найбільш болючих проявів фінансової кризи, спричинений браком коштів.
Але якщо грошей не вистачає, потрібно спробувати обійтися без них і пригадати, що у розпорядженнгсуб'єктів
господарювання є солідний арсенал різних форм негрошових розрахунків: бартер, цесія, вексель, зарахування
однорідних вимог тощо. Головне — визначити, якій з форм слід віддати перевагу в кожній конкретній
ситуації. А для цього необхідно розуміти, чим різні форми негрошових розрахунків відрізняються одна від
одної, які переваги і недоліки має кожна з них, якими є податкові наслідки застосування певної форми, як
відповідні операції вплинуть на фінансові результати діяльності підприємства.
До збірника увійдуть нормативні акти й аналітичні матеріали, які допоможуть знайти відповіді на всі
поставлені запитання. В аналітичній частині збірника, призначеній працівникам бухгалтерських, фінансових,
юридичних служб, керівникам і власникам підприємств, різні форми негрошових розрахунків буде розглянуто
як з боку боржника, так і з боку кредитора, а також проілюстровано числовими прикладами зі схемами
бухгалтерських проводок.
Ну а якщо є бажання убезпечити угоди, використовуючи інститут забезпечення зобов'язань, або позбутися
непосильних зобов’язань, забезпечених заставою (іпотекою), матеріали збірника підкажуть, як правильно це
зробити, оформити і відобразити в обліку.
і
3 питань придбання звертатися за телефоном гарячої лінії: 8800501 73 90
І
(з 9.00 до 18.00, дзвінки по Україні безкоштовні)
БУХГАЛТЕРИЯ № 32(863) ■ 10 АВГУСТА2009 ГОДА
З
предыдущая страница 1 Бухгалтерия 2009 32 читать онлайн следующая страница 3 Бухгалтерия 2009 32 читать онлайн Домой Выключить/включить текст