РЕКЛАМА
БУХГА Л ТЕРІЯ запрошує на СЕМІНАР
ПДВ-звітність: скласти і здати!
4
вересня 2009 року, м.Київ
У програмі семінару:
П Д В « п о -к а б м ін ів сь к и » :
• статус розпоряджень КМУ, Тх законність;
• істинні мотиви й наміри КМУ.
«С тарі» п о д атко в і н а к л а д н і і п о р я д о к ви зн ан н я п о д а тко в о го к р е д и ту за н и м и :
• порядок, встановлений З а к о н о м про П Д В, - правило першої події;
• порядок, нав'язаний ДПАУ, —
правило «за датою отримання»;
• порядок «за наказом» КМУ —
поза всіма законними правилами!
П р а к ти к а р е а л із а ц ії р о зп о р я д ж е н ь К М У п о д атко в и м и сл у ж б а м и :
• податковий кредит покупця - тільки у звітному періоді податкових зобов'язань продавця;
• нестикування в періодах (наслідки для продавця і покупця);
• якщо продавця позбавили свідоцтва про реєстрацію платником ПДВ (наслідки для покупців, для
продавця, варіанти відновлення);
• «старі» податкові накладні —
тільки через Додаток 1
і рядки коригувань декларації (уточнений
розрахунок);
• несподівані винятки (податковий кредит під час продажу невиробничих фондів тощо);
• Додаток 1 і неминучість виїзної перевірки;
• від'ємне значення з ПДВ (рядки 25, 26 і 23.4).
П о дан н я звітності н а гр а н і ф о л у :
• Додаток 5 і «старі» податкові накладні (відобразити податковий кредит так, щоб прийняли декла-
рацію);
• «безконтактні» способи подання декларації;
• як з'ясовувати непорозуміння з податковими службами і протистояти психологічному
пресингу.
П ер сп екти ви ск а су в а н н я р о зп о р я д ж е н ь К М У :
• позиція і дії громадських організацій;
• «внутрішньокабмінівські» ініціативи.
М іж н а р о д н і п е р е в е зе н н я:
• коли настане час «X» (про набрання чинності Законом № 1415);
• нові терміни в Законі про ПДВ (навіщо і для кого).
М ісце по ставки п о сл у г (х о тіл и я к к р а щ е ?):
• уточнення об'єкта оподаткування ПДВ (як можуть вплинути ініціативи законодавця на проблематику
пошуку місця поставки послуг).
Н ові п о д атко в і п ільги (н а ко го по ш и р ю ю ться і я к п о чати їх за сто со в ув ати ).
Лектори:
Сергій Дробоття,
редактор газети
БУХГАЛТЕРІЯ
Ірина Голошевич,
редактор газети
БУХГАЛТЕРІЯ
Заявки на участь у семінарі приймаються
за тел./факсом (044) 205-51-09 та тел. (044) 205-51-08
Семінар відбудеться у приміщенні ЗАТ «Холдингова компанія «Бліц-Інформ» за адресою: м. Київ, вул.Сергієнка, 18
(їхати від станції метро «Чернігівська» трамваями № 22, 23, 33 або
від станції метро «Лісова» трамваями Ыо 8, 29 до зупинки «Карельський провулок»).
Початок семінару - о
10.00,
реєстрація - з
9.30.
Повна вартість семінару -
600
грн. (з ПДВ). Для передплатників - зниж ки.
До вартості семінару входять лекція, обід у день занять.
Видаються оригінали бухгалтерських документів.
БУХГАЛТЕРИЯ № 34 (865) ■ 24 АВГУСТА 2009 ГОДА
З
предыдущая страница 2 Бухгалтерия 2009 34 читать онлайн следующая страница 4 Бухгалтерия 2009 34 читать онлайн Домой Выключить/включить текст