РЕКЛАМ*
Е Л Е К Т Р О Н Н О Ї З В ІТ Н О С Т І
(044)498-88-88
ЗВІТУЙ ТЕ ЛЕГКО!
WWW
EIS NETUA
ш
ш
я в
і
Запрош уєм о до співпраці дилерів! deale
.п
t.ua
Д л я ю р и д и ч н и х о сіб
РАХУНОК-ФАКТУРА № PA
I I
I I I
I I~TI
ВІД
•__»___________2009
p.*
Постачальник
TOB -Ефективні інформаційні системи»
код ЄДРПОУ 35058819
р/р 26005164916, МФО 380805
ВАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК -АВАЛЬ», м. Київ
ІПН 350588126552, свідоцтво платника ПДВ №100049581
Є платником податку на прибуток на загальних підставах
01032, м.Київ, вул.Саксаганського.119, тел.:(044)498-88-88
www.eis.net.ua; e-mail: [email protected]
Одержувач:
______________________________________________________________________________________________________________________________
Платник:
Найменування товарів та послуг
Од. вим.
К-сіь
Ціна
без ПДВ, грн.
Сума
без ПДВ, гри.
1
Послуги
з
підключення до системи електронної
ЗВІТН О СТІ
од.
1
1 150,00
1150,00
Разом без ПДВ:
1 150,00
ПДВ:
230,00
Всього з ПДВ:
1 380,00
Сума прописом:
Одна тисяча триста вісімдесят грн. 00 коп.
ут.ч. ПДВ:
Двісті тридцять грн. 00 коп.
Еєекткзні І »«орнії іЯй і
СИСТЕМИ
* № рахунку та дата заповнюються платником:
ри п а т я ііт * ' 3
№ РА - (код ЄДРПОУ платника); дата - дата відправлення платежу
ВАГ "РьііпШ ен блняДш ь "
МФО 380805
Д л я ф із и ч н и х о сіб -п ід п р и см ц ів
від ■_»__________ 2009 р.*
Постачальник
ТОВ «Ефективні інформаційні системи»
код ЄДРПОУ 35058819
р/р 26005164916, МФО 380805
ВАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК «АВАЛЬ», м. Київ
ІПН 350588126552, свідоцтво платника ПДВ №100049581
Є платником податку на прибуток на загальних підставах
01032, м.Киів, вул.Саксаганського,119, тел. :(044>498-88-88
www.eis.net.ua; e-mail: [email protected]
Одержувач:
Платник:
Ni
Найменування товарів та послуг
Од. вим.
К-сть
Ціна
без ПДВ, грн.
Сума
без ПДВ, грн.
1
Послуги з
підключення до
системи електронної звітності
од.
1
325,00
325.00
Сума прописом:
Триста дев'яносто грн. 00 коп.
ут.ч. ПДВ:
Шістдесят п'ять грн. 00 коп.
№ рахунку та дата заповнюються платником:
№ РА - (код ЄДРПОУ платника); дата - дата відправлення платежу
Разом без ПДВ:
325,00
ПДВ:
65,00
Всього з ПДВ:
390,00
Е«ЕШ8НІ І ЧЄОРМАе ІЙй І
СШЕЙ*
ЄДРПОУ 35058819
Г1Я
ШаЯИ818
ВАГ "Ра8»»аШ й банк Аваль"
МФО 380805
предыдущая страница 5 Бухгалтерия 2009 34 читать онлайн следующая страница 7 Бухгалтерия 2009 34 читать онлайн Домой Выключить/включить текст