Командировки
п/п
Бухгалтерский учет
Налоговый учет
Содержание хозяйственной операции
дебет
кредит
сумма,
евро
грн.
валовой
Д О Х О Д
валовые
расходы
5.5
суточные расходы нерезидента ((500 грн. х 3 сут.) х 1,42857*)
92
372
2143
♦*
Коэффициент. рассчитанный по аналогии с коэффициентом 1,17647 (100: (100 - 30%)), где 30%
это ставка налога, которая
удерживается с нерезидента (п. 7.3 ст. 7
Закона об НДФЛ/
при осторожном подходе.
"Суточные, выплаченные членам Совета, не включаются в валовые расходы
5.6
начислен НДФЛ в сумме суточных (2143 грн. х 30% ")
372
641
643
5.7
стоимость компенсации бензина (1000 грн. х 1,17647і2)
92
372
1176
_
*
*
Компенсация за бензин не включается в состав командировочных расходов
5.8
начислен НДФЛ в сумме компенсации за бензин (1176 грн. х 15%)
372
641
176
5.9
закрыты расчеты по налоговому кредиту по НДС в стоимости
гостиничных услуг
644
685
1500
-
5.10
закрыты расчеты по налоговому кредиту по НДС в стоимости
ж/д билетов
644
372
120
5.11
закрыты расчеты с гостиницей по предоплате
685
371
9000
6
Уплачен НДФЛ (882 грн. + 643 грн. + 176 грн.)
641
311
1701
Как видим, бухгалтерский и налоговый учет командировок членов руководящих органов, за исключе-
нием отражения сумм суточных, в целом аналогичен учету командировочных расходов работников пред-
приятия.
"Поскольку
Законом об Н Д Ф Л
не определено, какая ставка налога должна применятся в данном случае, применение двойной
ставки
это осторожный подход. Иное мнение см.: Журавская И. НДФЛ для нерезидентов: двойной ставки не бывает? / /
Бухгалтерия.
2007.
№ 51.
С.54— 57 (прим. ред.).
"См. материал Батищева В., указанный в сноске 10 (прим. ред.).
Р е к л а м а
БУХГАЛТЕРІЯ представляє
Збірник систематизованого законодавства
Неподаткові
перевірки:
лінія захисту
Дата виходу - грудень 2009 року
У к л а д а ч і
— Ігор СУХОМЛИН, Сергій ЮРОВ,
р е д а к т о р и г а з е т и
«Бухгалтерія»
Так вже склалося, що з-поміж величезної кількості контролюючих органів найчастіше говорять про
податкову службу. Проте сплата податків — лише одна зі складових діяльності суб’єктів господарювання.
Цілком природно, що до їх діяльності виявляють інтерес й інші контролюючі органи. Аналіз нормативно-
правових актів показує, що фактично всі сторони господарської діяльності перебувають під їхнім «прицілом».
Одні хочуть знати, як підприємство дотримується законодавства щодо захисту прав споживачів, інші контролюють
виконання протипожежних і санітарно-епідеміологічних заходів, треті стежать за правомірністю та правильністю
здійснення певних операцій і т.д.
У зв'язку з цим часто виникають питання про те, коли можуть проводитися перевірки, хто повинен і може
брати участь у них, яка процедура їх проведення, що робити, якщо суб’єкт господарювання не погоджується з
результатами перевірки, тощо. Актуальність темі неподаткових перевірок додають також нормативно-правові
акти, прийняті на виконання Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності».
У збірнику читачі знайдуть усі основні документи, що регламентують порядок проведення неподаткових
перевірок, а також відповіді на найбільш болючі питання. Позицію контролюючих органів буде подано в їхніх
офіційних роз’ясненнях, а позицію незалежних експертів — у коментарях та аналітичних матеріалах. Крім
того, буде проаналізовано та узагальнено судову практику, що склалася у зв'язку з діяльністю неподаткових
контролюючих органів.
З питань придбання звертатися за телефоном гарячої лінії: 8800 501 73 90
(з 9.00 до 18.00, дзвінки по Україні безкоштовні)
)
БУХГАЛТЕРИЯ № 37 (868) ■ 14 СЕНТЯБРЯ 2009 ГОДА
63
предыдущая страница 60 Бухгалтерия 2009 37 читать онлайн следующая страница 62 Бухгалтерия 2009 37 читать онлайн Домой Выключить/включить текст