ф иксированны й сельхозналог
Образец
Податковий розрахунок
фіксованого сільськогосподарського податку
(фрагмент)
Одиниця виміру: га з чотирма десятковими знаками і
грн. з двома десятковими знаками
Загальний розрахунок
Звітний розрахунок
Новий загальний розрахунок
V
Уточнюючий загальний
розрахунок
Новий звітний розрахунок
V
Уточнюючий звітний
розрахунок
За нові земельні ділянки
V
На
2
рік
з/п
Категорія
земельних ділянок
Площа (га)
Грошова оцінка
І га с/угідь та
одиниці площі
ріллі по областях
та АР Крим (грн.)
Ставка податку
(% до грошової
оцінки)
Сума фіксованого
сільськогосподарського податку
(к.З х к.4 х к.5 / 100) (грн.)
і
2
3
4
5
6
г
Рілля, усього
1
2
4
1
6
1
1.1
5 0 0 ,0 0 0 0
1 655,48
0 ,1 5
1
2
4
1
6
1
< ...>
2*
Сіножаті, усього
4
5
0
0
0
2.1
2 0 0 ,0 0 0 0
1 500,00
0 ,1 5
4
5
0
0
0
<...>
3*
Пасовища, усього
2
3
7
5
0
3.1
1 0 0 ,0 0 0 0 і
2 5 0 0 ,0 0
0 ,1 5
2
3
7
5
0
<...>
6
Загальна сума нарахованого фіксованого сільськогосподарського
податку на звітний рік, усього
(р.1 к.6
+ р.2
к.6
+
р.З к.6
+
р.4 к.6
+
р.5 к.6),
у тому числі
1
9
2
9
1
1
6.1
На перший квартал
(р.6 х 10%)
1
6
9
1
7
у тому числі за базові податкові (звітні) місяці
6.1.1
січень (р.6.1/3)
5
6
3
9
6.1.2
лютий (р.6.1/3)
5
6
3
9
6.1.3
березень (р.6.1/3)
5
6
3
9
6.2
На другий квартал
(р.6 х 10%)
1
6
9
1
7
у тому числі за базові податкові (звітні) місяці
6.2.1
квітень (р.6.2/3)
5
6
3
9
6.2.2
травень (р.6.2/3)
5
6
3
9
6.2.3
червень (р.6.2/3)
5
6
3
9
6.3
На третій квартал
(р.6 х 50%)
9
7
0
7
9
у тому числі за базові податкові (звітні) місяці
6.3.1
липень (р.6.3/3)
2
8
1
9
3
6.3.2
серпень (р.6.3/3)
3
4
4
4
3
6.3.3
вересень (р.6.3/3)
3
4
4
4
3
6.4
На четвертий квартал
(р.6 х 30%)
6
1
9
9
8
у тому числі за базові податкові (звітні) місяці
6.4.1
жовтень (р.6.4/3)
2
0
6
6
6
6.4.2
листопад (р.6.4/3)
2
0
6
6
6
6.4.3
грудень (р.6.4/3)
2
0
6
6
6
&
Вместе с новы м н алоговы м расчетом в д ан н о м случае п лательщ и к Ф С Н долж ен представить в н ал о -
говы е органы вы писку из государственного зем ельн ого кадастра о составе зем ель сельскохозяйственны х
угодий и их ден еж н ой оценке.__________________ _____________________________________________________
1Указана площадь нового земельного участка (прим. авт.).
БУХГАЛТЕРИЯ № 37 (868) ■ 14 СЕНТЯБРЯ 2009 ГОДА
67
предыдущая страница 64 Бухгалтерия 2009 37 читать онлайн следующая страница 66 Бухгалтерия 2009 37 читать онлайн Домой Выключить/включить текст